Baranjsko Petrovo Selo- Nakon predstavljanja Petaračkih buša u Osijeku, Đakovu i slovenskom Ptuju, vrijeme je da se predstave na svom ”terenu”. Manifestacija pod nazivom ”Petaračke buše” trajat će tri dana uoči Čiste srijede. Tri mimohoda, tri zabave do jutra, vol na ražnju, spaljivanje fašnika, ”kolačići ukiselo”, mnoštvo lipih i strašnih buša više su nego dobar razlog da 26., 27. i 28. veljače posjetite Baranjsko Petrovo Selo.

 

  1. veljače 2017. „Lipe buše“

-15:00 mimohod „Lipih buša“ i gostujućih kulturno-umjetničkih društava:

KUD „Seljačka sloga“ Baranjsko Petrovo Selo

KUD „Matija Gubec“ Donji Miholjac

KUD „Slavonska vila“ Marijanci

KUD „Ivan Brnjik Slovak“ Jelisavac

KUD „Sveta Ana“ Radikovci

KUD „Kraluši“ Petlovac

buše

 

Udruga mladeži „Novi Bezdan“ Novi Bezdan

-17:00 h nastupi okupljenih KUD-ova

-19:00 h zabavni program uz tamburaški sastav „Čuvari noći“

 

  1. veljače 2016.g „Lipe i strašne buše“

-16:00  mimohod „Lipih i strašnih buša“ uz pratnju romske glazbe

-18:00  zabavni program u Domu kulture uz band „Treća smjena“

 

 

  1. veljače 2016.g Prikaz izvornog običaja „Strašne buše“

-13:00  gastro ponuda –vol na ražnju i pečenje rakije

-16:00  mimohod „Strašnih buša“ uz pratnju romske glazbe

-17:00  spaljivanje fašnika u centru sela

-18:00  zabavni program uz band „Treća smjena“

-21:00  Tamburaški sastav “Sinovi ravnice“

buša2

Website Apps