Pomoć za ogrjev

7. listopada 2012.

Općine Darda, Kneževi Vinogradi, Draž i Petlovac obavještavaju građane koji su u sustavu socijalne skrbi i kojima je priznata pomoć za stanovanje da se mogu javiti u matične općine radi ostvarivanja pomoći za ogrjev.

Website Apps