Udruga roditelja djece s posebnim potrebama „Baranjski leptirići“ osnovana je u listopadu ove godine kako bi se stalo na kraj nerazumijevanju, pa samim tim i zanemarivanju djece s teškoćama u razvoju od strane institucija. Osnovni cilj udruge je pomaganje i skrb o djeci s teškoćama u razvoju, te borba za prava roditelja i njihove djece koja su im velikim dijelom uskraćena.

Udruga trenutno ima 40 članova. Broj djece s posebnim potrebama na području Baranje je daleko veći tako da se broj članova konstantno povećava. Članovi Udruge su djeca svih dobnih skupina s teškoćama u razvoju, roditelji djece i stručni djelatnici koji pomažu u radu Udruge i rehabilitaciji djece (defektolog – rehabilitator, fizioterapeut, liječnica – pedijatrica). Djeca imaju različite motoričke i mentalne poteškoće (probleme sa vidom, sluhom, senzorikom, različite stupnjeve cerebralne paralize, epilepsiju, teže poremećaje u ponašanju).

Obzirom da na području grada Belog Manastira nema slobodnog prostora u vlasništvu lokalne samouprave za potrebe rada Udruge „Baranjski leptirići“ dobili su na korištenje prostor u vlasništvu tvrtke Vojte. Prostor im je dan na korištenje na neograničeno vrijeme, a sastoji se od objekta za rehabilitaciju, štale za konje i pripadajućeg zemljišta od cca 4.000 m2. Potrebe su uređenje prostora da bi mogli provoditi rehabilitaciju djece, terapijsko jahanje te organizirati razne radionice u svrhu inkluzije djece sa zdravom djecom. Samo dobrim i kvalitetnim radom dolazi do povećanja sposobnosti djece s poteškoćama u razvoju i olakšava se njihovo integriranje u društvo čime senzibiliziramo sredinu u kojoj žive da ih prihvati sa svim njihovim različitostima.

Udrugu ‘Baranjski leptirići’ možete kontaktirati na broj 099 639 74 98 ili mailom nabaranjski.leptirici@gmail.com, kao i na Facebook stranici Baranjski leptirići.

Svi koji žele mogu pomoći udruzi uplatom na broj računa u PBZ banci: 2340009-1110543647

www.radio-baranja.hr

Website Apps