FINANCIRANJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

OSIJEK – Regija Slavonija i Baranja ima iznimno visoke potencijale za proizvodnju električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora energije kao što su sunce, biomasa, bioplin, voda i vjetar, a raspolaže i značajnim nalazištima geotermalne energije. Njih u što većoj mjeri treba iskoristiti kako bi se udovoljilo Direktivi EU-a da do kraja 2020. Hrvatska u svojoj elektroenergetskoj bilanci umjesto sadašnjih 2,1%, dostigne 13,6% struje iz obnovljivih izvora. To će u velikoj mjeri biti i akcelerator razvoja ukupnog hrvatskog gospodarstva. Istaknuto je to jučer u hotelu Osijek, na predstavljanju njezinih modela financiranja projekata obnovljivih izvora energije za vlastite potrebe pojedinačnih poduzetnika i tvrtki, kao i za otkup od strane Hrvatskog operatora tržišta energije (HROTE) u organizaciji Zagrebačke banke.

Tamara Perko, voditeljica projekata vezanih uz obnovljive izvore energije u Zagrebačkoj banci, govorila je o najnovijim trendovima ulaganja u takve vrste projekata, s posebnim naglaskom na projektno financiranje i specifičnosti koje ono sa sobom nosi. Pružila je i uvid u zakonsku regulativu te novi tarifni sustav za isporuku struje iz takvih izvora. Pritom je izložila i bankine modele financijske podrške primjenjive za pojedini projekt, a koji se financiraju uz udjel investitora najmanje 25% i uz povrat sredstava do 14 godina u okviru kojih je i dvogodišnji poček. Izdvojila je i “pionirske” projekte ZABE zaokruženih bioplinskih postrojenja PZ Osatina Semeljci, na farmama u Ivankovu i Tomašancima.

Martina Sedmak, specijalistica za EU fondove u Zagrebačkoj banci, govorila je o mogućnostima sufinanciranja projekata u sektoru obnovljivih izvora energije iz aktualnih EU fondova kao i mogućnostima korištenja strukturnih fondova EU. Upoznala je nazočne i s dostupnim linijama financiranja EU projekata putem Zagrebačke banke, ali i s potrebnim ekspertizama koje pritom banka nudi. Govorila je i o velikim mogućnostima koje će nakon ulaska Hrvatske u EU biti na raspolaganju malim i srednjim poduzetnicima u okviru strukturnih fondova. N. Vukadinović

Prednjači istočna Hrvatska

U gradnji bioplinskih postrojenja u Hrvatskoj prednjače Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija s do sada u rad puštenih kogeneracija ukupne snage 8 MW električne i približno toliko toplinske energije, a u gradnji je još jedno postrojenje snage 1 MW. PZ Osatina, uz postojećih pet hektara staklenika u Ivankovu grijanih toplinom iz bioplinskog postrojenja, u kojima je ove godine proizvela 2.500 tona paprike, rajčice i krastavaca te značajan dio te proizvodnje i izvezla, gradi novih devet hektara staklenika uz farmu i postrojenja u Tomašancima.

Glas Slavonije

Website Apps