Glavno vijeće Sindikata Preporod na svojoj 7. sjednici održanoj 24. studenoga 2012. odlučilo je da Sindikat Preporod Vladi Republike Hrvatske najavi za 29. studenoga 2012. jednodnevni štrajk u osvnovnoškolskim i srednjoškolskom ustanovama.

29. studenog ŠTRAJK – Protiv odmazde i nepravde

Sindikat hrvatskih učitelja, temeljem članka 269. Zakona o radu ( N. N. 149/09, 61/11)), veza dopis u predmetu, Najava štrajka  Sindikata hrvatskih učitelja, Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja i Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara-medicinskih tehničara,  Vladi Republike Hrvatske od  22.studenog 2012. godine sa svrhom zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih interesa članova Sindikata – zaposlenika u javnim službama, svim poslodavcima osnovnoškolskih  ustanova u kojima djeluje Sindikat hrvatskih učitelja , podnosi sljedeću

OBAVIJEST I NAJAVU ŠTRAJKA

1.     Sindikat hrvatskih učitelja, Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja i Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara-medicinskih tehničara  su dana 22.studenog 2012. godine najavili štrajk Vladi RH, pa Vas sukladno 269. Zakona o radu o istom izvješćujemo.
2.    Odluka o najavi štrajka donesena je sukladno odredbama Zakona i pravilima Sindikata hrvatskih učitelja .
3.    Razlog štrajka je zaštita i promicanje gospodarskih i socijalnih prava zaposlenika u javnim službama.
4.    Štrajk će se provesti 29. studenog 2012. s početkom radnog vremena i traje do isteka radnog vremena rada ustanova.
5.    Štrajk obuhvaća  sve osnovnoškolske  ustanove u kojima je organiziran i djeluje Sindikat hrvatskih učitelja. U štrajku će sudjelovati svi članovi Sindikata i zaposlenici koji se štrajku dobrovoljno pridruže.( Svi koji žele ,članovi drugih sindikata , udruga, ne članovi i drugi ).
6.    Štrajk je najavljen Vladi RH.
7.    Sindikati javnih službi pobrojani u točki 1. su dana 22. studenog 2012.. godine pokrenuli postupak mirenja u skladu sa Zakonom o radu. Zahtjev za mirenje dostavljen je Gospodarsko-socijalnom vijeću.
8.    U slučaju da postupak mirenja bude uspješno okončan, sindikati iz točke 1. će od najavljenog štrajka odustati. U suprotnom, najavljeni štrajk će se održati na način predviđen u točki 4.
9.    Štrajkaški odbor na nacionalnoj razini čine Zvonimir Laktašić, Branimir Mihalinec, Vilim Ribić i Anica Prašnjak.
10.    Na Vašoj ustanovi štrajkaški odbor čini povjerenik podružnice Sindikata hrvatskih učitelja  i osobe koje on imenuje.
11.    Štrajk će se u osnovnoškolskim  ustanovama  provoditi od početka radnog vremena , odnosno s početkom prvog nastavnog sata prijepodnevne smjene i odvijat će se  do 14,00 sati, odnosno od 14,00 sati, odnosno prvog nastavnog sata poslijepodnevne smjene do 20,00 sati, a sukladno rasporedu održavanja nastave   te ustanove.
Ukoliko škola radi u dvije smjene štrajk se održava u prvoj smjeni za sve
zaposlenike – sudionike štrajka u ustanovi.
Ukoliko u istoj zgradi rade dvije škole ili više škola zaposlenici svake škole
štrajkaju u smjeni održavanja nastave te škole.
12.Napominjemo  da su člankom 126. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u
Osnovnoškolskim  ustanovama (N. N. 66/11), propisana Pravila o poslovima na
kojima se rad za vrijeme štrajka ne smije prekidati i to slijedom:

•    poslovi održavanja i kontrole centralnog grijanja u školama i učeničkim domovima sa vlastitom kotlovnicom kada je grijanje u funkciji;
•    poslovi smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima;
•    poslovi prihvata i skrbi učenika u ustanovama za djecu s poteškoćama u razvoju.
Poslovi potrebni za opsluživanje zaposlenika koji dobrovoljno žele raditi, a nisu određeni za obavljanje poslova koji se ne smiju prekidati, ne mogu se proglasiti poslovima koji se ne smiju prekidati.
Broj zaposlenika za poslove opsluživanja zaposlenika je: jedan zaposlenik na poslovima održavanja centralnog grijanja u jednoj smjeni, tri zaposlenika na poslovima prehrane i jedan zaposlenik u kontroli smještaja po smjeni te dva zaposlenika po kontroli prihvata i skrbi u ustanovama za djecu s poteškoćama u razvoju po smjeni.

Štrajk je zakonit i legitimno sredstvo pritiska Sindikata i zaposlenika radi zaštite i
promicanja gospodarskih i socijalnih interesa. Stoga, molimo za razumijevanje i
suradnju.

 www.radio-baranja.hr
Website Apps