Belomanastirska Stanouprava kao upravitelj stambenog fonda na području Baranje do početka otkupa stanova skrbila je o 2.040 stanova i 67 poslovnih prostora, od čega najveći dio otpada na Beli Manastir i općinu Darda te ostale općine. I dalje su najveći problem na višekatnicama ravni i kosi krovovi koji loše štite od kiše, a loša je i toplinska izolacija. Direktor Stanouprave Vladimir Kedmenec najavio je za slijedeću godinu smanjenje ulaganja jer je i u tekućoj godini prihod pao za 650 posto. 
Svjesni smo da su stanari zahvaćeni krizom i da nisu u mogućnosti plaćati sve traženo. Tako da ćemo biti svedeni na najnužnije sanacije, rekao je Kedmenec.

Pored toga na snazi je Zakon o legalizaciji, koji će dodatno opteretiti stanare bilo da su su statusu najmopromca, bilo da su otkupili stan. U pripremi dokumentacije za legalizaciju naišlo se na nevjerojatne primjere kao zgrada u ulici Kralja Tomislava 9 koja uopće ne postoji u dokumentaciji.
Ako se legaliziraju nusprostorije do 50-ak kvadrata to nije skupo do 600 kuna, ali ako za objekat ne postoji dokumentacija, to će poskupiti postupak i do 20-ak tisuća kuna. Nije mi jasno tko to danas može platiti, a o tome u ministarstvu nisu vodili račun, zaključio je Kedmenec.

Izvor: Radio Baranja

Website Apps