Posljednji koji bi trebali davati pesimistične najave za slijedeću 2013. godinu su članovi hrvatske Vlade. Upravo je jedan od ministara najavio slijedeću godinu, kao najgoru od rata, pa je zanimljivo čuti što od slijedeće godine očekuju baranjski čelnici. Dio načelnika najavio je najveću šansu za investicije u predpristupnim fondovima. Gradonačelnik Ivan Doboš, kao i  većinu svog mandata nada se pomoći države za završetak Trga, a kraj godine obilježio je prolazak projekta uređenja Šećeranskog jezera i biciklističkih staza. U Općini Darda realizirana su dva velika projekta oborinske kanalizacije u središtu mjesta, završetak prve faze i nastavak gradnje kanalizacijske mreže u cijeloj Dardi. Osim toga načelnik Anto Vukoje u slijedećoj godini očekuje prihvaćanje nominiranog projekta dogradnje dječjeg vrtića. Općini Kneževu Vinogradi, kao i Dardu, može se  definirati kao veliko gradilište, a tako će prema najavama načelnika Deneša Šoje biti i ove godine. Nastavak  gradnje kanalizacije, ceste Kotlina Podolje i državne ceste do Zmajevca  su završene, a slijedi cesta Popovac Kamenac. Dječji vrtić – rak rana Općine Bilje trebao bi, ako bude političkog konsenzusa, dobiti konture u 2013. godini. Osim toga trebali bi krenuti priključci na kanalizaciju i konačno uređenje središta Bilja sa kružnim tokom. Načelnica Ružica Bilkić ističe još nekoliko dječjih igrališta.

Izvor: Radio Baranja

Website Apps