Edukacija se provodi u sklopu “Oazinog” projekta “Naučimo volontirati” kojeg financira Ministarstvo socijalne politike i mladih iz dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu za područje prevencije ovisnosti.

Edukacija će se provoditi u Mirovnoj grupi Oaza i u Centru za edukaciju Orahovica, odnosno u orahovačkom Dječjem odmaralištu “Merkur” Gradskog društva Crvenog križa Osijek. Odvijat će se u tri dvodnevna ciklusa u toku tri mjeseca. Provodit će je trenerice – članice Crvenog križa Osijek.

Cilj edukacije “Menadžment volontera” je razviti sposobnost uključivanja, educiranja, praćenja i motiviranja volontera. Edukacija će se provoditi u skupinama od 10 osoba, a polaznici trebaju biti s područja Grada Belog Manastira i imati od 15 do 30 godina. Po završetku edukacije polaznici će imati znanja koja će kasnije moći primijeniti u organiziranju volonterskih programa.

Nakon trećeg ciklusa svi polaznici koji budu redovno pohađali edukaciju dobit će potvrdu da su koordinatori volontera uz uvjet da naprave jednu volontersku akciju u zajednici.

Sudjelovanje, kao i sav popratni materijal za edukaciju, besplatni su. Prijavni obrazac za sudjelovanje treba dostaviti Mirovnoj grupi Oaza do 15. veljače 2013. godine.

Plan edukacije:
1. ciklus – “Kako isplanirati volonterski program”, veljača 2013. godine u “Oazi”
2. ciklus – “Kako naći odgovarajući posao za volontera i obrnuto”, ožujak 2013. godine u “Oazi”
3. ciklus – “Edukacija i podrška volonterima”, travanj 2013. godine dva dana u Orahovici

Prijavnicu možete preuzeti na web stranici Mirovne grupe OAZA.

Izvor: Oaza-bm.hr

Website Apps