Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) upozorava svoje osiguranike da ne nasjedaju na pokušaje prijevare od strane različitih trgovaca i akvizitera koji se lažno predstavljaju kao djelatnici HZZO-a nudeći pri tome skupe aparate, pretrage i preparate na kućnim adresama građana.

HZZO je tijekom posljednjih mjesec dana u nekoliko navrata zaprimio prijave građana o različitim pokušajima prijevare od strane osoba koje zloupotrebljavaju ime HZZO-a, prodajući pri tome masažere i različite druge aparate i usluge, čak pri tome tražeći novčani polog i pin bankovnih kartica. Napominjemo da HZZO obavlja poslove koji se tiču ostvarivanja prava na obvezno zdravstveno osiguranje i to isključivo na lokacijama ispostava i područnih ureda, a ne na kućnim adresama.

Djelatnici HZZO-a ne bave se prodajom niti preporukom bilo kakvih proizvoda.

Građane koji se nađu u spomenutoj situaciji pozivamo da pokušaj prijevare prijave policiji.

Izvor: Hzzo-net.hr

Website Apps