MINISTARSTVO financija na svojim je web stranicama pojasnilo izmjene koje će se napraviti u Zakonu o potrošačkom kreditiranju i Zakonu o kreditnim institucijama. Najveće novosti su da će ministar financija kontrolirati kamatne stopa na stambene kredite i da će se ograničiti dopušteni minusi po tekućem računu na visinu mjesečne plaće. Građani će imati godinu dana prijelaznog perioda za rezanje minusa u granice dopuštenog.

“Izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju, u svrhu daljnje zaštite potrošača u kreditnim odnosima s vjerovnicima kod ugovaranja promjenjive kamatne stope, uvodi se mogućnost da ministar financija pobliže uredi način definiranja jasnih i poznatih parametara, moguće uzročno-posljedične veze kretanja parametara i visine promjenjive kamatne stope te razdoblja u kojima se razmatra donošenje odluke o korekciji visine kamatne stope”, objasnili su u Ministarstvu financija.

Linić će određivati kamatne stope na stambene kredite

Nadalje, uvodi se mogućnost da ministar financija pravilnikom propiše najvišu dopuštenu efektivnu kamatnu stopu na stambene kredite kao i metodu izračuna kamata na stambene kredite čime se stambenim kreditima daje poseban status, a građanima dodatna zaštita od prekomjernog rasta kamatne stope.

“Ovakve su izmjene potaknute teškim položajem građana (potrošača) u kreditnim odnosima s vjerovnicima, posebice u onim kreditnim odnosima kojima rješavaju svoja temeljna egzistencijalna pitanja (stambene potrebe)”, kažu u Ministarstvu.

Limitira se visina dozvoljenog minusa na tekućim računima građana?

Izmjenama Zakona o potrošačkom kreditiranju ograničit će se i visina dopuštenog minusa po tekućem računu. On više neće moći biti viši od mjesečne plaće.

“Što se tiče uvođenja ograničenja visine dopuštenog prekoračenja po tekućem računu, koje ne smije prelaziti visinu prosječnog mjesečnog priljeva na taj račun tijekom posljednjih šest mjeseci, ovom se izmjenom sprečava prekomjerna zaduženost građana slijedom odobrenih prekoračenja po tekućim računima, posebice imajući u vidu da je kamata koju banke obračunavaju na minuse po tekućem računu uglavnom tek neznatno niža od zakonski dopuštene maksimalne granice.

Građani će imati godinu dana prijelaznog perioda (od dana stupanja na snagu Zakona) za svođenje minusa po tekućem računu u granice dopuštenog (na razinu prosječnog mjesečnog priljeva)”, stoji u objašnjenju Ministarstva financija.

Šuker: Nitko ne ide u minus zato što želi

“Postavlja se pitanje kako to Ministarstvo financija namjerava riješiti s poslovnim bankama”, komentar je HDZ-ovog Ivana Šukera na ideju ograničavanja tekućih minusa građana na iznos mjesečne plaće.

“Poslovne banke su te koje moraju skinuti kamate, a nikakvo zakonsko rješenje nažalost neće pomoći građanima koji nemaju čime platiti svoje svakodnevne obveze, oni će tražiti drugi prostor da mogu preživjeti. To je činjenica od koje ova Vlada ne može pobjeći”, rekao je Šuker.

“Na takav način, nažalost, hrvatskim građanima onemogućavaju da dođu u taj minus i da si riješe neke životne probleme. Budite sigurni da nitko ne ide u minus s tako visokim kamatama zato što želi, nego zato što ga je život prisilio. Vlada na ovaj način želi oprati ruke od svoje loše politike i porezne presije i na neki drugi način jednostavno baciti kost, da tako kažem, da se raspravlja o tome”, izjavio je Šuker.

Izvor: Index.hr

Website Apps