REFORMA SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI

Organizirani dnevni boravak i pomoć u kući plaćat će oni kojima prihodi po članu obitelji prelaze 1.500 kuna

Umirovljenici koji koriste usluge organiziranog dnevnog boravka i pomoći u kući ubuduće će morati participirati u cijeni usluge koja je za njih dosad bila potpuno besplatna. Ministarstvo socijalne politike i mladih u okviru reforme sustava socijalne skrbi  priprema novi sustav naplate čitave palete usluga koje su već osam godina na raspolaganju starijim stanovnicima gotovo svih hrvatskih županija. Projekt »Dnevni boravak i pomoć u kući«, u kojem o umirovljenicima starijim od 65 godina brinu gerontodomaćice, namijenjen je starijim i nemoćnima, najčešće onima koji žive sami, nemaju obitelji, a trebaju pomoć u kući. Tako im djelatnici boravka primjerice dostavljaju hranu, pomažu u pranju rublja ili održavanju kuće te pružaju psihosocijalnu podršku. Osnovni je cilj projekta što ga je resorno ministarstvo pokrenulo još 2005. godine poboljšanje kvalitete života starijih osoba i smanjenje potrebe za stalnim smještajem u ustanove socijalne skrbi.

Ovisno o primanjima

Prema prijedlogu ministarstva, pod »udar« naplate dosad besplatnih usluga doći će svi umirovljenici kojima prihodi po članu obitelji prelaze 300 posto osnovice ili 1.500 kuna, a koji će postotak cijene plaćati ovisit će o visini njihovih primanja. Tako će oni s prihodima po članu obitelji između 1.500 i 2.000 kuna plaćati polovicu cijene usluga pomoći i njege u kući, a oni kojima prihodi prelaze 400 posto osnovice ili 2.000 kuna po članu obitelji, još i veći udio u cijeni usluge. Tu razliku u cijenu, ističu u ministarstvu, može umjesto korisnika podmiriti jedinica lokalne samouprave. Plaćanja participacije bit će oslobođeni svi oni korisnici kojima prihodi ne prelaze 1.500 kuna po članu obitelji, uz predočenje rješenja centra za socijalnu skrb.

Desetina mirovine za ručak
Cijena toplog obroka kojeg umirovljenici danas primaju u okviru dnevnog boravka ili im ga gerontodomaćice dovoze kući iznosi 10 kuna, što znači da bi u novom sustavu naplate, uz participaciju od 50 posto, umirovljenik s mirovinom od 1.550 kuna koji živi sam za taj ručak morao platiti oko 150 kuna mjesečno.

Još uvijek nije točno definirano kolika će biti cijena dnevnog smještaja u dnevnom boravku, objeda ili posjeta i pomoći u kući u kojoj će umirovljenici ubuduće participirati. Troškovi ovog projekta dosad su se podmirivali dijelom iz državnog proračuna, a dijelom iz proračuna lokalne samouprave, a tek treba odrediti i ujednačiti cijenu svake pojedine usluge na nacionalnoj razini.

Rasprava u travnju

Prema prvim procjenama, teret participacije umirovljenika ne bi prelazio nekoliko desetaka kuna mjesečno, no hoće li to doista biti tako znat će se tek po objavi cjenika usluga. Novi će sustav obračuna, kao i zakon o socijalnoj skrbi, biti na javnoj raspravi u trajanju od dva mjeseca, što znači da još uvijek ima prostora za izmjene ovakvog prijedloga. Prema podacima resornog ministarstva, usluge dnevnog boravka i pomoći u kući pružaju se u ukupno  91 jedinici lokalne i područne samouprave, a izvaninstitucionalne usluge pružaju se u 160 lokalnih zajednica na području Hrvatske. Uslugama je obuhvaćeno ukupno 15.550 starijih osoba, a na pružanju usluga zaposleno je 1.045 osoba, većinom iz skupine dugotrajno nezaposlenih i teže zapošljivih skupina.

Novi će zakon urediti i drukčije ugovaranje usluga dnevnog boravka i pomoći u kući, putem javnog poziva ministarstva na koji će se moći javiti svi potencijalni ugovaratelji. Tako će se, tvrde u ministarstvu, osigurati veća transparentnost i bolja kontrola usluge.

Izvor: Novi List

Website Apps