Bilje: O sanaciji odlagališta

13. travnja 2013.

“Ugovor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o sufinanciranju sanacije odlagališta zaprimili smo 25. ožujka 2013., isti dan kada je započeta sjednica Općinskog vijeća koja je prekinuta. Kako svaki materijal za Vijeće djelatnici JUO-a moraju pripremiti, a ovaj nije bio gotov do početka sjednice u 17 sati, pripremljeni prijedlog sam predsjedniku Općinskog vijeća Željku Cickaju dostavila na nastavku sjednice, 5. travnja, te zatražila da ga se uvrsti u dnevni red po žurnom postupku”, odgovara načelnica Općine Bilje Ružica Bilkić na Cickajeve tvrdnje kako je prijedlog Ugovora sastavljen još 25. listopada prošle godine te kako žurna rasprava nije potrebna.

Hitnost postupka načelnica obrazlaže činjenicom kako je u rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode jasno naveden rok za završetak sanacije odlagališta – 17. svibnja 2013., demantirajući tako Cickajevu tvrdnju da je rok kraj godine, kako je navedeno u Ugovoru koji je na potpis poslao Fond.

Glas Slavonije

Website Apps