Projekti – 
Trošit će se za jačanje institucija, obrazovanje, lječilišta… Osječko-baranjska i Sisačko-moslavačka županija su zajedno povukle više od 222 milijuna eura europskih sredstava.

POMOĆ IZ EU – HRVATSKA JOŠ NEMA UJEDINJENU STATISTIKU O FINANCIRANJU PROGRAMA

Hrvatska nema objedinjenu statistiku o povlačenju sredstava iz programa financiranja Europske unije pa je u statistici koju vodi Središnja agencija za financiranje programa i projekata Europske unije (SAFU) ubilježeno svega 65 milijuna eura, a povučeno je, prema nekim procjenama, oko 400 milijuna eura europskih sredstava. Ipak, i u tim djelomičnim podacima kao najuspješnije, uz Grad Zagreb, izdvajaju se dvije županije: Osječko-baranjska i Sisačko-moslavačka. Zajedno su povukle više od 222 milijuna eura europskih sredstava, a u ladicama imaju desetke projekata koji čekaju natječaj.

Osječko-baranjska županija povukla je dosad 128 milijuna eura na temelju 273 projekta iz svih programa pretpristupnih fondova EU – za poduzetničke inkubatore, jačanje institucija i prekograničnu suradnju sveučilišta. Jedna je od rijetkih županija koje su objavile sve projekte koje je EU dosad financirao.

– Željeli smo da ljudi sami nauče pecati ribu – objašnjava direktor županijske razvojne agencije Stjepan Ribić. U njegovoj agenciji stalno je zaposleno deset ljudi, a još šest radi po projektima i glavni cilj im je naučiti tvrtke, institucije i udruge da što kvalitetnije razvijaju projekte, ali brine ih, kaže Ribić, to što Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova još nije donijelo operativne planove za alokaciju novca iz kohezijskih i strukturnih fondova.

– Operativni programi su osnova jer bez njih neće biti moguće otvoriti ni natječaj, a kamoli povući sredstva. Bojim se da nećemo povući ni lipu europskog novca – upozorava Ribić. U ministarstvu tvrde da nema razloga za strah jer su operativni programi u procesu izrade.

– Imamo gotov draft za drugu polovicu 2013., ali tek se od dana ulaska u EU može pokrenuti procedura odobravanja tog plana – kaže ministar Branko Grčić i podsjeća da će se taj novac trošiti do 2016. Što se tiče operativnih programa za alokaciju od 2014. do 2020., oni su u pripremi i bit će predani u roku, odnosno do prvog dana 2014. ministarstvo je pripremilo deset velikih infrastrukturnih projekata koji su spremni za fondove EU, a vrijede više od 600 milijuna eura. Riječ je o tri pruge, pet vodovoda i dva tehnološka projekta.

Vecernji.hr

Website Apps