TEKU ROKOVI, CIJENE RASTU

Ako ne predate zahtjev za legalizaciju najkasnije do 30. lipnja 2013, kazne za nezakonito sagrađene građevine bit će znatno veće od sadašnjih. Za legalizaciju vam je ostalo još 55 dana.

S obzirom na veliki broj nezakonito sagrađenih kuća, vikendica, apartmana, garaža i zgrada, Sabor je donio Zakon o postupanju s nezakonito sagrađenim zgradama. Taj će se zakon primjenjivati samo do 30. lipnja.

Ministarstvo graditeljstva zapravo poziva na akciju. Prema tom zakonu, procedura je jednostavnija, kazne za ilegalne građevine znatno manje, a i dokumentacija je manje zahtjevna. Pri ozakonjenju, uz naknade ovlaštenim geodetima, arhitektima i inženjerima građevine, platit ćete i naknade državi, odnosno gradu ili općini na čijem području imate kuću. Njima plaćate komunalni i vodni doprinos, a cijene se razlikuju od grada do grada.

Državi ćete platiti naknadu za zadržavanje bespravne gradnje. To je kazna za sve što ste gradili bez građevinske dozvole. Kazne se kreću od najmanje 500 kuna do otprilike 10.000 kuna, ovisno o lokaciji objekta, veličini i namjeni. Država, prema ovom zakonu, nudi mogućnost otplate na rate, i to do 60 mjeseci. Ako kaznu plaćate odjednom, dobit ćete i popust od 25 posto. Ako se odlučite plaćati u ratama, kana mora biti veća od 1.500 kuna, a rata, koju morate platiti do 20. u mjesecu, ne može biti manja od 300 kuna. Ako ne iskoristite ovaj rok, od 1. srpnja primjenjivat će se Zakon o prostornom uređenju i gradnji. Legalizacija će biti skuplja, procedura kompliciranija, a dokumentacija opsežnija. Uglavnom, svi koji ste gradili nadograđivali, rekonstruirali i slično, radili ste to bez dozvole, objekt morate legalizirati. U protivnom, neke od njih Ministarstvo poslije može srušiti. Zahtjev za legalizaciju ne morate predati ako je objekt sagrađen do 15. veljače 1968. godine. Ipak, i to ćete morati dokazati. Ili nabaviti snimku, možete donijeti i stare fotografije koje mogu dokazivati vrijeme gradnje, priznaju se i svjedoci, a moguće je i uzorke betona dati na analizu.

Više informacija o legalizaciji bespravne doznajte u pravilniku koji se nalazi na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Što najviše muči vlasnike bespravnih objekata, saznajte OVDJE.

Prema Pravilniku Ministarstva graditeljstva, građevinske dozvole nisu potrebne za pomoćne građevine za potrebe postojeće zgrade, i to cisternu za vodu i septičku jamu do 27 metara kubičnih, bazen do 24 metra četvorna i dubine dva metra, vrtne sjenice i nadstrešnice do 15 metara četvornih, ograde do visine 1,6 metara i potporni zid visine do jedan metar, sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula za proizvodnju toplinske i električne energije.

Tportal.hr

Website Apps