Temeljni spisi svake osobe, kao što su potvrda o rođenju, vjenčanju, o smrti, presuda o rastavi te svi ostali podaci koji se vode u državnim maticama, uskoro će postojati isključivo u elektroničkom obliku, što će pridonijeti uštedi, ali i skratiti vrijeme građanima koji trebaju neki dokument.

Novo vođenje matica te upis u njih propisani su novim zakonom o državnim maticama koji je u konačnoj saborskoj proceduri. Nove se zakonske odredbe mogu početi primjenjivati zahvaljujući tomu što je deset posljednjih godina obavljen opsežan posao. U tom vremenu podaci iz državnih matica preneseni su u informatičku bazu.

Tako je u siječnju ove godine u informatičkim bazama bilo upisano gotovo 29 milijuna podataka, što je u odnosu na ukupni broj upisa 93,7 posto.

Primjenom Zakona o državnim maticama, koji je na snazi od 1994., uočeno je da su mnoge odredbe zastarjele, da se ne primjenjuju ili da su se životne situacije promijenile te da zahtijevaju drukčiju pravnu regulativu.

Prema novom zakonu, iznimno će se matica vjenčanih osim u elektroničkom obliku i dalje voditi na propisanom obrascu, i to do izmjena Obiteljskog zakona. Propisuje se i način izmjene podatka o spolu, što znači da na ispravama neće biti vidljive promjene kod osobe koja je promijenila spol i ime. To je u novi zakon uneseno na prijedlog LGBT udruga, a čime se štite prava tih osoba i sprječava diskriminacija.

Ministar zdravlja će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu novog zakona donijeti poseban propis o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije te utvrđivanju uvjeta i pretpostavki za promjenu spola i života u drugom rodnom identitetu.

Novina je što će isprave iz matica moći izdati matičar koji je zaprimio zahtjev stranke neovisno o mjestu upisa u državne matice.

U novom je zakonu detaljnije propisano tko i pod kojim uvjetima ima pravo uvida u državne matice, spise i rješenja na temelju kojih je izvršen upis. Pravo uvida u državne matice, u nazočnosti matičara, dopustit će se osobi na koju se ti podaci odnose,i članovima uže obitelji ili posvojitelju odnosno skrbniku, a drugoj osobi samo kad za to ima na zakonu zasnovan pravni interes.

Ministar uprave propisat će i obrazac matice vjenčanih te obrasce isprava i potvrda koji se izdaju na temelju državnih matica. Presudu kojom se utvrđuje da brak ne postoji ili se poništava ili je riječ o rastavi sud će dostaviti mjerodavnom matičaru u roku od 15 dana od nastupa pravnih posljedica pravomoćne presude.

Državne matice u kojima je posljednji upis stariji od 100 godina čuva Hrvatski državni arhiv, a sve ostale i dalje će biti u matičnim uredima.

Hrt.hr

Website Apps