Umjetnička akademija Osijek prvi je puta nositelj IPA prekograničnog projekta Hrvatska-Srbija pod nazivom “Panonski put umjetnosti – osnaživanje suradnje i umrežavanja institucija za visoko obrazovanje na području umjetnosti i ekologije”, u kojemu surađuje s Akademijom umetnosti iz Novog Sada.

Projekt je predstavljen na konferenciji za novinare na kojoj su sudjelovali prof.dr.sc. Helena Sablić Tomić, dekanica UAOS, izv.prof. Robert Raponja, prodekan za međunarodnu i međuakademijsku suradnju i projektni koordinator, te doc. Vladimir Frelih, s Odsjeka za likovni na UAOSu. Koncept projekta predstavio je Darko Pecotić, predstavnik partnera Zeleni Osijek, dok je u ime partnerske Akademije umetnosti iz Novog Sada govorio prof. Dragan Živančević, projekt koordinator.

Glavni rezultati projekta bit će postavljanje umjetničkih instalacija uz biciklističku stazu “Panonski put mira”, koja se proteže od Osijeka do Sombora, kao i na području općina Apatin i Bač u Vojvodini. “Panonski put mira” projekt je udruge Zeleni Osijek koji je jedan od tri svjetska mirovna puta, a ovim projektom uz biciklističku stazu bit će postavljeni i dodatni umjetnički sadržaji i instalacije koji će biti posebna turistička atrakcija i  prostor za nove sadržaje.

-U provedbu projekta bit će uključena sva tri odsjeka Umjetničke akademije u Osijeku (kazalište, glazba i likovni), a izravno će sudjelovati 15 studenata i 8 profesora. Projekt je potaknuo i osnivanje novog izbornog predmeta “Land Art” koji će od jeseni početi na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Svi studenti koji budu izabrali taj izborni predmet bit će uključeni i u provedbu projekta “Panonski put umjetnosti”, steći će iskustvo sudjelovanja u EU projektu, te rada na terenu u Baranji i Vojvodini, naglasio je izv.prof. Robert Raponja.

Na kraju projekta, rezultati zajedničkog rada studenata i profesora iz Osijeka i Novoga Sada bit će predstavljeni na završnom događanju na području Općine Kneževi Vinogradi i Bilje, te Apatin i Bač, te će biti objavljen umjetnički katalog koji će zabilježiti i opisati umjetničku suradnju, umrežavanje akademija i njihovih partnera kao primjer dobre prakse za buduće projekte.

-Umjetnička akademija u Osijeku stara je 9, a novosadska 39 godina, suradnja traje nekoliko godina i zadovoljni smo što je odobren projekt u kojem imamo poznatog i pouzdanog partnera. Ovo je prvi EU projekt Umjetničke akademije u Osijeku i njime ćemo osnažiti instituciju, te izgraditi međusektorsku mrežu i suradnju s udrugama i lokalnom upravom i samoupravom, što su preduvjeti dobivanja novih i većih projekata u budućnosti, istaknula je dekanica prof.dr.sc. Helena Sablić-Tomić.

-Ovaj projekt, osim konkretnih umjetničkih instalacija, iza sebe će ostaviti i određenu duhovnu vrijednost jer otvara put umjetnicima koji izgrađuju odnose i doprinose suradnji i boljem razumijevanju građana dvije susjedne države, rekao je projektni koordinator na Akademiji umetnosti u Novom Sadu prof. Dragan Živančević.

Projekt “Panonski put umjetnosti – osnaživanje suradnje i umrežavanja institucija za visoko obrazovanje na području umjetnosti i ekologije” započeo je 15. svibnja 2013. godine, a trajat će 15 mjeseci. Za njegovu provedbu Europska unija odobrila je sredstva u visini 117.374,28 eura, od čega Umjetničkoj akademiji u Osijeku pripada iznos od 58.660,73 eura. Partneri na projektu su udruga Zeleni Osijek, te Regionalna agencije Alma Mons iz Novog Sada, a projektne aktivnosti provodit će se na području općina Bilje i Kneževi Vinogradi, te u gradu Osijeku, a u Srbiji u općinama Apatin i Bač, te u Novom Sadu.

Za više informacija možete se obratiti:

Kristini Babić, voditeljici projekta, dostupnoj na broju 095 1979 669 ili na e-mail adresi: kbabic2373@gmail.com

 

Website Apps