Grad Beli Manastir potpisao je s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ugovor vrijedan 365.000 kuna za nabavku 1.000 kompostera, koji će se građanima besplatno podijeliti. U tome projektu Fond sudjeluje s 80% sredstava, a Grad će iz svog proračuna osigurati 20%.

Komposteri će, prema izjavi gradonačelnika Ivana Doboša, građanima poslužiti da se već u svojim domaćinstvima riješe svih količina zelenog otpada (trave, lišća, granja) i ostalog biorazgradivog otpada. Time će se znatno smanjiti količina smeća koju “Baranjska čistoća” mora odvoziti na odlagalište, a i na samom odlagalištu količina smeća bit će manja.

Oaza-bm.hr

Website Apps