Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je natječaj za sufinanciranje energetskih pregleda i energetskog certificiranja zgrada.

Sredstva iz Fonda mogu se dodijeliti za zgrade u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave, u vlasništvu ustanova, institucija i drugih pravnih osoba, u vlasništvu pravnih osoba u komercijalnom sektoru (uključujući sektor industrije), postojećih stambenih zgrada u vlasništvu fizičkih osoba, te u vlasništvu organizacija civilnog društva.

Za natječaj treba pripremiti opširnu dokumentaciju, a svi uvjeti prijave i prateći dokumenti mogu se naći na web stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost www.fzoeu.hr.

Tekst natječaja pročitajte OVDJE.
Rok za prijave je 30. rujna 2013. godine.

Website Apps