Obavještavaju se roditelji učenika osnovnih i srednjih škola sa područja Općine Petlovac da će Općina Petlovac i ove godine sufinancirati nabavku školskih udžbenika za učenike slabijeg imovinskog stanja u iznosu od 200,00 kuna.

Pravo na novčanu pomoć ostvaruju roditelji upisanih učenika osnovnih i srednjih škola, ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

• da je roditelju učenika u 2013. godini odobren dječji doplatak od strane nadležnih državnih tijela i to baš za djecu kojoj se udžbenici sufinanciraju

• da roditelj/skrbnik ima prebivalište na području Općine Petlovac,

• da roditelj/skrbnik učenika nije ostvario pravo na pomoć pri kupnji udžbenika putem Centra za socijalnu skrb temeljem Rješenja o priznavanju prava na pomoć za uzdržavanje

Krajnji rok za prijavu, radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć za kupnju školskih udžbenika je 20. kolovoza 2013. god. 

Obrazac Zahtjeva roditelji mogu preuzeti u Općinskoj upravi Općine Petlovac ili u privitku ispod naslova.

Zahtjevu je potrebno priložiti slijedeće: 

1. Rješenje o odobrenom dječjem doplatku za 2013. g.

2. Potvrdu škole o upisu djeteta ili Izjavu roditelja (ukoliko nije moguće ishoditi potvrdu škole)

3. Presliku osobne iskaznice roditelja/skrbnika

Website Apps