KNEŽEVI VINOGRADI – Hrvati s područja općine Kneževi Vinogradi u nedjelju će ponovno na birališta. U toj su općini raspisani izbori za zamjenika načelnika iz redova manjinskog naroda. Hrvati su ondje manjina, a zamjenik načelnika iz redova hrvatskog naroda izabran na redovitim izborima Božo Čerkez u sukobu je interesa zbog radnog mjesta u Upravi Belja. Pripadnici hrvatskog naroda moći će birati između tri kandidata – Marija Čerkeza (HDZ), Gordane Musa-Balaš (HDSSB) i Branka Šimeka (kandidat grupe birača). Zakonski je predviđeno da osim načelnika i njegova zamjenika budu izabrana još tri donačelnika iz redova svake manjine (ili naroda), bez obzira na narodnost načelnika i donačelnika, koji se biraju ”u paketu”.

– Zakon kaže da tako mora biti ako pojedini narod ima između 15 i 50 posto udjela, a u Kneževim Vinogradima to je slučaj s Mađarima, Hrvatima i Srbima – objasnio je prije nekoliko mjeseci općinski načelnik Deneš Šoja. U općini Kneževi Vinogradi živi 38,1 posto Hrvata 38,6 posto Mađara i 17,6 posto Srba. Zanimljivo je da je općina Kneževi Vinogradi među samo nekoliko hrvatskih općina u kojima su Hrvati manjina, a još zanimljivije što su status (matematički) većine izgubili zbog samo 24 stanovnika. Toliko je, naime, Mađara više od Hrvata…(I.G.)

Previous Post
«
Website Apps