Sezona je kuhanja ili pečenja rakije, posla koji se redovito obavlja nakon berbe i prerade grožđa. Svi koji se upuštaju u pečenje rakije, čak i za vlastite potrebe, trebali bi se upoznati s propisima donesenim zbog ulaska u Europsku uniju.

Naime, propisi kažu da i oni koji rakiju proizvode za vlastite potrebe ulaze u kategoriju malih proizvođača alkoholnih pića, te se moraju registrirati u najbližoj za to nadležnoj ispostavi Carinske uprave. Ova odredba podjednako vrijedi za vlasnike kotlova za proizvodnju rakije, kao i za one koji će se u procesu pripreme poslužiti iznajmljenom opremom. Registracija mora biti učinjena najkasnije osam dana prije početka kuhanja rakije.
Registrirati se znači i platiti, a godišnji paušal za pojedini kotao zapremnine od 40 do 100 litara iznosi 100 kuna. Za kotlove zapremnine preko stotinu litara se plaća paušal od 200 kuna. Proizvodnja za vlastite potrebe je ograničena na 50 litara godišnje, a u slučaju da se proizvede više, proizvođač je dužan na prekobrojne litre platiti i trošarinu, koja po litri rakije iznosi 21,50 kuna, kao trošarina na alkohol. Također, rakiju proizvedenu za vlastite potrebe se ne smije prodavati.

 

Najviša kazna čak milijun kuna!

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva i drugi registrirani proizvođači koji proizvode rakiju za daljnju prodaju, imaju pravo na 50 litara koje su im izuzete od plaćanja trošarine na alkohol, a na ostatak moraju platiti pun iznos trošarine od 21,50 kuna po litri.

Koga se pak uhvati u kršenju ovih odredbi, može ga se kazniti novčanom kaznom u iznosu od dvije do deset tisuća kuna. Kod pravnih osoba koje se bave proizvodnjom rakije, kazne su još rigoroznije. Prekršaji vezani uz neplaćanje trošarine na alkohol kažnjavaju se globama od kojih najniža iznosi 40 tisuća, a najviša čak milijun kuna. Odgovorna osoba u takvom pravnom subjektu može se kazniti novčano od 3 do 50 tisuća kuna. Oni koji imaju registrirane obrte, a uhvaćeni su u prekršaju, kaznit će se novčanom kaznom od 2 do 500 tisuća kuna, ovisno o vrsti prekršaja.


Danas.hr

Previous Post
«
Website Apps