SLIKA FACEBOOKA

27. rujna 2013.

 

Pronađite i sebeSvih 1,2 milijarde korisnika Facebooka nalazi se na ovoj slici

 

Svih 1,2 milijarde korisnika Facebooka nalazi se na ovoj slici

 

Ako želite vidjeti koliko ljudi svakodnevno koristi Facebook, web stranica thefacesoffacebook.com strpala je sve korisnike, njih 1,2 milijarde – koji su reprezentirani obojenim pikselima – u ovu sliku koju kad uvećate dobijete individualna lica svakog člana Facebooka.

Faces of Facebook stranicu kreirala je dizajnerica Natalia Rojas. Na prvi pogled slika izgleda kao statična slika na televizoru kojem nedostaje TV signal.

No, čim je povećate odmah postaje jasno da gledate veliku rešetku koja sadrži jednu šestinu svjetskog stanovništva.

Foto: thefacesoffacebook.com

I dok se slika čini slučajna i kaotična, fotografije korisnika zapravo su organizirane kronološkim redom, odnosno onako kako su se ljudi registrirali na Facebook.

Ako spojite svoj Facebook račun sa ovom web stranicom, saznat ćete gdje se točno nalazi vaša slika u ovom ogromnom kolažu.

Foto: thefacesoffacebook.com

 

sb|Gizmodo
27.09.2013.
Next Post
»
Website Apps