Jučer, 18. rujna. 2013. je slučaj otkaza dosadašnjem direktoru Baranjskog vodovoda dobio zanimljiv zaokret. Naime podružnica HNS-a Beli Manastir je sazvala press konferenciu u kojoj je iznijela zbog čega je gosp. Pauliću uručena otkaz. Priopćenje vam donosimo u cijelosti i bez cenzure !
1. Prije svega ističemo kako je na Sjedinici skupštine Baranjskog vodovoda d.o.o. održanoj 10. rujna 2013. godine. donesena JEDNOGLASNA odluka 90% prisutnih članova Društva. Dakle, odluku nije donio samostalno Grad Beli Manastir, već je donesena JEDNOGLASNO.
2. Izvješće o financijskom poslovanju trgovačkog društva Baranjski vodovod d.o.o. za 2012. godinu zatražili smo ispred Grada Belog Manastira 17. lipnja 2013. godine, te nam je isto dostavljeno 18. lipnja 2013. godine. Analizom izvješća ostali smo šokirani činjenicom da je gdin. Paulić na osobnu potrošnju u 2012. godini potrošio nevjerojatnih 219.781,62 kn. Ponavljamo, 219.781,62 kn novaca građana Belog Manastira i Baranje je utrošeno na osobnu potrošnju gdin. Paulića. To je samo jedna od stavki financijskog izvješća s kojom se ne slažemo, a koje je usvojila Skupština društva održana 23. svibnja 2013. godine na čelu sa gdin. Krunoslavom Perišinom, tadašnjim predsjednikom Skupštine trgovačkog društva Baranjski vodovod d.o.o.
3. Kada govorimo o suradnji i komunikaciji koju smo također isticali kao jednim od glavnih razloga smjene gdin. Paulića, ističemo kako smo ispred Grada Belog Manastira prvi puta 29. srpnja 2013. godine od uprave društva Baranjski vodovod d.o.o. zatražili sazivanje redovite skupštine, tada ne znajući da je Skupština već održana 23. svibnja 2013. godine, zanimljivo između 2 kruga lokalnih izbora. Odgovor gdin. Paulića o sazivanju Skupštine dobijamo 09.
2
kolovoza 2013. godine, zadnjim danom proteka roka za sazivanje od 14 dana, gdje svjesno iscrpljuje max. zakonski rok te nas na taj način čitavo vrijeme drži u neznanju kako je redovita skupština društva već održana, a o čemu gradonačelnik Doboš nije dobio informaciju niti zapisnik sa iste.
4. Zatraživši zapisnike sa sjednice skupštine, ali i sjednica Nadzornog odbora za koje smo isključivo po kuloarima također čuli da su održane, utvrdili smo još zanimljivih stvari. Svjestan da će biti smjenjen (što je i bila jedna od točaka dnevnog reda prve Skupštine koju smo zatražili da bude sazvana) zajedno sa predsjednikom Nadzornog odbora, gdin. Robertom Jankovicsem sklapa aneks ugovora o otpremnini u slučaju otkaza u iznosu 6 mjesečnih bruto plaća, što čini nekih 100-tinjak tisuća kn – toliko o moralnosti spomenute gospode Paulića i Jankovicsa.
5. Vrlo je zanimljivo također da je gdin. Paulić, dan prije smjene na mjesto direktora društva Baranjski vodovod d.o.o. isplatio donaciju DEMOKRATSKOJ ZAJEDNICI MAĐARA HRVATSKE donaciju od 4.000,00 kn. Zanimljivo je da dan prije svoje smjene donira udrugu čiji je predsjednik gdin. Jankovics, predsjednik Nadzornog odbora tvrtke Baranjski vodovod d.o.o.. Ukupno je istoj udruzi u zadnjih 6 mjeseci donirano 9.500,00 kn.
6. Da smo bili u pravu oko smjene gdin. Paulića govori i trenutna situacija u Baranjskom vodovodu d.o.o. Direktor je svojim radom doveo do drastičnih podjela unutar kolektiva što onemogućava normalan rad tvrtke. Doveo je u pitanje i sam normalan rad tvrtke jer su se izricale opomene radnicima, djelili neosnovani otkazi, radnici podnose kaznene prijave jedni protiv drugih.

Website Apps