BARANJA – NA PUTU ZA ???

20. listopada 2013.

Za promet, kao temelj europskog gospodarstva u periodu od 2014 do 2020 “rezervirano” je iz europskog proračuna čak  26 milijardi eura. Upravo nova infrastrukturalna politika osnovna je pretpostavka za razvoj EU . Bez kvalitetnih prometni veza razvoj i napredak Unije dovodi se u pitanje, te će “paket” od 26 milijardi eura biti rezerviran za projekte koji imaju vrijednost za EU. Europska komisija kreće u reformu infrastrukturalne politike kojom želi sa devet  osnovnih koridora umrežiti ceste,željeznice,zračne luke i kanale u jedinstvenu prometnu mrežu TEN-T kojom se organizira potpuna prometna pokrivenost EU.promet

Na novoj karti prioriteta prometnih koridora Hrvatska je sasvim izostavljena, te je ponovno , po tko zna koji put Baranja “izvukla” najslabiju kartu. Da pojasnim ; dosadašnjom politika izgradnje auto cesta u Hrvatskoj, naglasak je usmjeren na područje sjeverozapadne Hrvatske D- 1 ,područje Istre D-8 ,D -21, kao i završetak planiranih dijelova Jadranske magistraleD-8

Izgradnja i dovršetak državne ceste  D-7   8 (Duboševica,Beli Manastir,Osijek,Đakovo,Sl.Šamac) kao dio prometnog  koridora 5 C  vezana je uz ulazak Hrvatske u EU i korištenje novca iz europskog proračuna.Činjenicom  da  koridor 5 -C  toliko bitan za Baranju vodi prema BiH koja nije članica EU ,taj  pravac, za sada sasvim gubi značenje za EU te nastavno na to , Baranja i dalje ostaje prometno izolirana, što izuzetno smanjuje potencijalni interes investitora za pokretanje bilo kakovih gospodarskih aktivnosti na ovom području upravo radi te činjenice. Autocesta_A5_Hrvatska_001

Vlada RH trebala bi ozbiljno razmotriti poziciju istoka zemlje, posebice Baranje, budući da ovakova politika onemogućava ne samo napredak i boljitak , već ozbiljno dovodi u pitanje i osnove preživljavanje gospodarstva a time i žitelja čitave regije.

 

 

Website Apps