ZAPOČELA OBNOVA

12. listopada 2013.

KOPAČKI RIT – Jučer su započeli radovi na gradnji novih objekata na Prijamnom centru Mali Sakadaš u Parku prirode Kopački rit. Kako ističe Dijana Sušac, glasnogovornica Ministarstva zaštite okoliša i prirode, dogradnja Prijamnog centra Mali Sakadaš obuhvaća gradnju servisnih objekata, galerija te malog i velikog paviljona.slide-lopoc_03

– Novoplanirane građevine stilski i oblikovno osmišljene su kao tradicionalna arhitektura podneblja, dakle kao stare baranjske seoske kuće sojenice, izrađene od tradicionalnih građevnih materijala poput trske, gline i drva – objašnjava, naglašavajući kako unutar postojećeg sklopa objekata ovog kompleksa već postoje recepcija, suvara (mlin na suhom koji su u prošlosti pokretali volovi ili krave, a ponajviše konji), šetnice, ugostiteljski objekt i parkiralište.

– Osnovna svrha projekta jest poboljšanje potrebne infrastrukture za upravljanje Parkom prirode, odnosno podizanje kvalitete usluga za posjetitelje i obogaćivanje turističke ponude – kaže, dodajući kako je, zapravo, cjelokupni Prijamni centar Mali Sakadaš zamišljen kao turistički kompleks koji obuhvaća objekte sa sadržajima za osoblje Parka prirode Kopački rit, te za prihvat posjetitelja i organizaciju obilaska Parka. Radovi na gradnji uređenja glavnog ulaza Mali Sakadaš vrijedni su 3,8 milijuna kuna. Sredstva su osigurana preko Projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP). Završetak radova predviđen je u proljeće 2014. Početkom radova zadovoljan je i ravnatelj PP Kopački rit Damir Opačić.natura2000_logo

– Početak radova znači da ćemo polovinom iduće godine dobiti nove sadržaje, sve radi podizanja kvalitete usluga i omogućavanja poboljšanog načina posjeta Parku – kaže, naglašavajući kako će nove objekte nastojati što brže opremiti. Dogradnja Prijamnog centra nije sve što bi u bliskoj budućnosti na području PP-a trebalo podići razinu usluga, odnosno tamošnjih sadržaja. U tijeku je, ističe Opačić, priprema za raspisivanje natječaja za izradu projektne dokumentacije vezane uz tikveški kompleks – dvorac i ladanjsku kuću.

– Nakon izrade, dokumentaciju ćemo nominirati strukturnim fondovima – kaže, dodajući da od kompleksa žele napraviti izložbeno-muzejski prostor kako bi posjetiteljima pokazali burnu povijest ovog kraja. To znači da se JUPP definitivno miče od hotelijerskih i sličnih usluga, odnosno ranije najavljivanih priča vezanih uz prenamjenu dvorca za potrebe elitnog turizma.

Ivica GETTO
Website Apps