Potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić kaže da će zajamčena minimalna naknada pripasti svakoj osobi koja nema dostatne prihode za život, a ne može ih ostvariti ni prodajom svoje imovine niti stavljanjem te imovine u neku funkciju. images

Vlada je danas prihvatila prijedlog Zakona o socijalnoj skrbi u kojem predlaže objedinjavanje četiri naknade u jednu koja se zove zajamčena minimalna naknada i može iznositi najviše 2900 kuna. Vlada predlaže da ta naknada objedini četiri dosadašnje naknade sa socijalnom komponentom: produženu novčanu naknadu koja je do sada bila uređena Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, pomoć za uzdržavanje koja je bila uređena Zakonom o socijalnoj skrbi, te prava na opskrbnine koje su uređene Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

 

Potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić kaže da će zajamčena minimalna naknada pripasti svakoj osobi koja nema dostatne prihode za život, a ne može ih ostvariti ni prodajom svoje imovine niti stavljanjem te imovine u neku funkciju.

 

Jedinstvena naknada znači i jedinstveni administrativni postupak koji će se provoditi u centrima za socijalu skrb. Cilj Vlade nije ušteda, ističe Opačić, nego pravednija raspodjela socijalnih transfera.ResizeImage

 

Predlaže se da ukupan iznos zajamčene minimalne naknade, odnosno kumulacija po raznim osnovama, bude ograničen na 2.900 kuna, koliko iznosi minimalna bruto plaća.

 

Prijedlogom zakona Centrima za socijalnu skrb daje se mogućnost da djeci nemarnih roditelja izravno plaćaju topli obrok u školi.

 

Što se tiče radne aktivacije, ministrica Opačić kaže da postoji dio “socijale” koji je naučio živjeti od pomoći i teško se radno aktiviraju. Zato Vlada za radno sposobne primatelje socijalne pomoći predlaže priznavanje socijalne naknade najduže dvije godine, kako bi ih prisilili da potraže posao.

 

S druge strane, Vlada predlaže i prijelazni mehanizam za one koji se boje ući u svijet rada jer bi mogli ostati bez posla i socijalne naknade. Prijelazno razdoblje bilo bi tri mjeseca, a u njemu bi se umanjivala socijalna naknada za onoliko koliko je osoba zaradila.

 

Website Apps