2014 GODINA ŠTEDNJE

31. prosinca 2013.

Kada bi izuzeli općinu Darda i djelomično općinu Kneževi Vinogradi, proračuni baranjskih jedinica lokalnih samouprava za iduću godinu manji su za, ukupno, 16 milijuna kuna u odnosu na one za 2013. godinu. Jedino znatnije povećanje bilježimo u Dardi, čiji je proračun za 2014. godinu 20-ak milijuna kuna veći i iznosi 52 milijuna kuna. No, ističe načelnik općine, Anto Vukoje, u njega su uvršteni mogući prihodi iz raznih europskih fondova.indeksiraoooo

– Te smo stavke morali uvrstiti u proračun, iako će izvorni prihodi biti sigurno 20 posto manji od ovogodišnjih sedam milijuna kuna – tvrdi Vukoje, naglašavajući kako će eventualne nesrazmjere ”dotjerati” rebalansima. Nešto veći proračun izglasan je i u Općini Kneževi Vinogradi. Proračun za iduću godinu iznosi 9,3 milijuna kuna, za razliku od ovogodišnjih 7,6 milijuna, a razlika se odnosi na prihode od zakupa velikih poljoprivrednih površina, koji na račun ”sjedaju” posljednjeg dana u godini. Najdrastičniji primjeri smanjenja proračuna su općina Bilje i grad Beli Manastir.

– Prošli je proračun (za 2013. godinu) bio prenapuhan. Nerealizirano je ostalo 8,5 milijuna kuna, pa smo ga sa 31,1 milijun, smanjili na 23,9 milijuna kuna – kaže načelnik Općine Bilje Željko Cickaj, dodajući kako su u posljednji trenutak uspjeli isplatiti božićnice svim umirovljenicima čija su primanja manja od 4.000 kuna, dakako sukladno iznosima mirovina (od 100 do 300 kuna).

Belomanastirska oporba već je u nekoliko navrata prozivala gradonačelnika Ivana Doboša, stavljajući mu na teret činjenicu kako je proračun u posljednjih šest godina ”stanjen” za 30-ak milijuna kuna. Trend se nastavlja iz godine u godinu, pa će, u odnosu na 2013. godinu, kada je iznosio 39 milijuna kuna, iduće godine iznositi približno šest milijuna kuna manje.

– Odradit ćemo sve projekte sukladno mogućnostima, pa ako bude bilo potrebno, izvršit ćemo rebalans – ograđuje se Doboš.

Između 500.000 i milijun kuna smanjeni su proračuni općina Čeminac, Draž i Popovac. Načelnik posljednje spomenute općine, Zoran Kontak, kaže kako su djelomično smanjena sredstva udrugama te kako su umanjene i bruto plaće općinskim zaposlenicima.

Na istoj razini ostao je samo proračun Općine Jagodnjak (desetak milijuna kuna), ali su u onaj za 2014. godinu uvrštena sredstva koja bi trebala pristići iz IPARD programa.

Ivica GETTO
Website Apps