POREZNI DUG STIŽE NA NAPLATU

27. prosinca 2013.

Ubiranje poreza na cestovna motorna vozila, koji pripada županijama, neke su županije povjerile Poreznoj upravi, a neke naplatu obavljaju samostalno poput Upravnog odjela za javne financije Osječko-baranjske županije. Koliko će građanin platiti poreza godišnje ovisi o snazi motora iskazanoj u kilovatima i starosti vozila, a iznosi se kreću od 200 do 1.500 kuna za automobile i od 50 do 1.200 kuna za motocikle. Stotinama onih koji nisu platili taj porez za ovu i protekle godine Upravni odjel za javne financije Osječko-baranjske županije sredinom je prosinca poslao “čestitku” – rješenje o ovrsi na temelju ovršne isprave (koja nije priložena u omotnici i koju preporučeno donosi poštar CityEX-a).
čččččč

Rješenjem su određeni i troškovi ovrhe u iznosu od 200 kuna koji se uplaćuju na navedeni broj računa, a žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Kako doznajemo od Snježane Raguž, pročelnice Upravnog odjela za javne financije Osječko-baranjske županije, oni kao porezno tijelo provode razrez i naplatu poreza na nasljedstva i darove, porez na plovila i porez na cestovna motorna vozila. Takav sustav naplate ima još Istarska županija, koja je s tim modelom prva počela.

– S obzirom na postojanje velikog broja nepodmirenih dugovanja, poreznim obveznicima dostavljene su opomene na kojima je, osim iskazanog poreznog duga, bio naznačen telefonski broj poreznog tijela (031 221 715) i web stranica (porez.obz.hr) radi uvida u stanje duga pomoću OIB-a poreznog obveznika. Kako neki porezni obveznici nisu podmirili dugovanja nakon poslanih opomena, sukladno Općem poreznom zakonu i Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, ovih su dana pokrenuti postupci prisilne naplate navedenih poreza – ističe Raguž.

Ipak, poreznim obveznicima koji su dobili rješenja o ovrsi život može olakšati jedna novina.

– Svima onima koji u roku od osam dana od primitka rješenja plate porezni dug, porezno tijelo obustavit će ovršni postupak, a porezni obveznici neće snositi troškove ovrhe u iznosu od 200 kuna, koji je najmanji zakonski propisan trošak ovrhe – pojasnila je Raguž.

Za ostale slavonske županije poslove oko poreza obavljaju regionalne porezne uprave za određenu naknadu, ali neslužbeno doznajemo da i kod njih ima problema oko naplate dugovanja. Stanovnicima tih županija porez na motorna vozila oduzme se od eventualnih povrata poreza na dohodak.0622007.48

– Tijekom sljedećih dana bit će poslan veliki broj opomena i ostalim poreznim dužnicima koji nisu podmirili svoje obveze – zaključila je Raguž davši do znanja i da sa Županijom, kao i s poreznicima – nema šale.

Slobodan KADIĆ
Website Apps