Blagdansko ozračje povodom Svetog Vinka zaštitnika vinara i vinogradara pridružit će se i PP Beli Manastir. Tako će danas (srijeda 22.siječnja) policijski službenici na cesti koja vodi prema Vidikovcu, provoditi akciju radnog naziva “Blagdani bez alkohola”. Cilj akcije je podijelom letaka i individualnim pristupom u komunikaciji sa vozačima ukazati na potrebu odgovornog i savjesnog ponašanja u svim situacijama pa tako i u cestovnom prometu, te podsjetiti vozače na nultu toleranciju za konzumiranju alkohola i drugih opijata i učestvovanje u cestovnom prometu.alkohol

Akcija će se provoditi u vremenu od 10 do 13 sati, te će zasigurno pridonijeti sigurnosti za današnji blagdan.

Next Post
»
Website Apps