INTEGRACIJA ROMSKE DJECE

9. siječnja 2014.

 

U Belome Manastiru traje trodnevna pedagoška radionica u koju su uključeni učitelji razredne nastave i studenti Učiteljskog fakulteta, a teme su usmjerene na jačanje kompetencija za rad u višekulturnoj sredini s posebnim naglaskom za rad s učenicima romske nacionalne manjine.

Radionica je dio projekta Učiteljskoga fakulteta u Osijeku “Unaprjeđenja položaja romske djece u odgoju i obrazovanju u Baranji”, koji se većim dijelom financira iz fondova Europske unije, a u koji je kao partner uključena i Udruga romskog prijateljstva Luna. Suradnici na projektu su Agencija za odgoj i obrazovanje – Podružnica Osijek, Osnovna škola „Dr. Franjo Tuđman“ te Dječji vrtić „Cvrčak“ iz Belog Manastira.imagesoš

Projekt će se provoditi 18 mjeseci na području Baranje i grada Osijeka. Europska unija financirat će aktivnosti projekta sa 144.599,73€, što predstavlja 80,32% ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji iznose 180.029,54€.

Opći je cilj projekta promicanje jednakih mogućnosti i integracija romske djece i socijalno ugrožene djece u odgojno-obrazovni sustav Republike Hrvatske. Tome će pridonijeti radom na integraciji romske i socijalno ugrožene djece predškolske i školske dobi u kraće obrazovne programe i aktivnosti te izgradnju kompetencija odgojitelja, učitelja, ravnatelja, stručnih suradnika te studenata Učiteljskoga fakulteta za rad u višekulturnoj zajednici.imageuf

„U aktivnosti projekta uključit ćemo 50 romskih i socijalno ugroženih obitelji, a 120-ero romske djece u dobi od 3 do 11 godina sudjelovat će u predškolskim, školskim i izvanškolskim aktivnostima. Studenti – volonteri Učiteljskoga će fakulteta, u sveukupno 400 posjeta, pružati pomoć romskoj djeci u učenju i pisanju zadaća, a 60-ero učitelja, ravnatelja, stručnih suradnika te studenata steći će dodatne kompetencije za rad s romskom djecom“, ističe koordinatorica projekta dr.sc. Vesnica Mlinarević.

Radio Osijek

Previous Post
«
Website Apps