Ministarstvo turizma predstavilo je program dodjele bespovratnih potpora u2014. godini pod nazivom “Konkurentnost turističkog gospodarstva”. Sredstva programa namijenjena su subjektima malog gospodarstva: trgovačkim društvima(izvan javnog sektora), obrtima, zadrugama, seljačkim domaćinstvima (OPG koje pruža ugostiteljske i/iliturističke usluge) i fizičkim osobama – privatnim iznajmljivačima. Za provedbu programa na raspolaganju je 26,65 milijuna kuna, a potpore se kreću od 30 do 500 tisuća kuna.

Program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od četiri mjere:

Mjera A – Povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija i poboljšanje socijalne uključenosti u:
– hotelima (hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština i pansion)
– kampovima (kamp, kamp naselje, kampiralište, kamp odmorište i hostel),
– seljačkim domaćinstvima (OPG) i
– objektima u domaćinstvu (soba, apartman, kuća za odmor, kamp u domaćinstvu);03

Kroz Mjeru A podupirati će se izgradnja bazena u hotelima, kampovima, seljačkim domaćinstvima te privatnim apartmanima, kućama za odmor i sobama. Također, Mjera A usmjerena je na ulaganje u realizaciju tematskog definiranja hotela (npr. Business, Congress, Family, Spa), poboljšanje uvjeta za osobe sa invaliditetom, ulaganje u uređenje izletišta, kušaonica i vinotočja, povećanje energetske učinkovitosti, udruživanje privatnih iznajmljivača u zadruge.

Mjera B – Razvoj posebnih oblika turizma

Kroz Mjeru B poticat će se razvoj posebnih oblika turizma, između ostaloga projekti usmjereni na aktiviranje planinarskih domova te uređenje i prenamjenu napuštenih škola i drugih objekata za potrebe turizma, ulaganje u odmorišta za bicikliste, bike&bed smještaj, zabavne i tematske parkove te dovršetak izgradnje novih, odnosno obnovu ili rekonstrukciju postojećih manjih turističkih brodova s elementima tradicijske gradnje.

Mjera C – Priprema projektne dokumentacije za nove investicije u turizmu

Mjerom C sufinancirat će se priprema projektne dokumentacije novih investicija malog i srednjeg poduzetništva u turizmu, vezanih uz razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda, među koje spada studija izvodljivosti, tehnička projektna dokumentacija, aktivnosti vezane za lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu, aktivnosti vezane za procjenu utjecaja na okoliš.

Mjera D – Internacionalizacija i međunarodna prepoznatljivost

Mjerom D će se sufinancirati članarine u prestižnim međunarodnim asocijacijama smještajnih ugostiteljskih objekata za prve tri godine
članstva i to s maksimalno 200 tisuća kuna.

Prijave projekata primaju se on-line od 28. veljače 2014. do zaključno 15.
travnja 2014. na propisanom obrascu zahtjeva dostupnom na web stranicama
Ministarstva turizma
www.mint.hr

Website Apps