Stanovnici općine Kneževi Vinogradi, posebice tamošnji vatrogasci, više se pribojavaju vode nego vatre. Riječi su to kojima je općinski načelnik Deneš Šoja godinama opisivao problem s oborinskim vodama, koje se, nakon intenzivnijeg kišnog razdoblja, s Banske kose slijevaju u tamošnja dvorišta, obiteljske domove i na poljoprivredne površine. Dio problema riješen je rekonstrukcijom državne ceste koja vodi od Kneževih Vinograda prema Batini, a dio, koji se odnosi na Karanac, bit će riješen nakon što na sjevernom dijelu ovog baranjskog etnosela bude prokopan novi kanal i sagrađena otresnica. Sporazum o sufinanciranju izrade Glavnog (karanačkog) projekta potpisali su jučer župan osječko-baranjski Vladimir Šišljagić, Šoja i zamjenik direktora Hrvatskih voda – Vodnogospodarski odjel Osijek Silvio Brezak.------ 2 color slbar

foto Ivica Geto

– U sufinanciranje projekta vrijednog 150.000 kuna uključila se i Županija. Nakon što radovi budu gotovi, riješit će se dugogodišnji problem nastao zbog neodgovarajuće odvodnje – istaknuo je župan Šišljagić.

Načelnik Šoja podsjetio je na to kako cijela općina ima “nezgodan” položaj i problemi s odvodnjom slični su u svakom selu.------ 6 stupaca kolor ekonomija

– Nalazimo se između Banske kose i dunavskog rita pa svaka količina padalina veća od 40-ak milimetara izaziva velike probleme. Karančani će nakon gradnje kanala i otresnice konačno biti mirni budući da će voda s periferije sela biti odvođena prema zapadu u već postojeći kanal koji je spojen s dravskim sektorom – rekao je Šoja, dodavši kako se nada da će radovi biti gotovi do ljetnog razdoblja.

Upravo ljeti, najviše u kolovozu, Karanac je godinama stradavao od poplava i nanosa blata, a Baranjom već dugo kruži priča kako nijedan karanački kirbaj (Sveti Donat – 7. kolovoza) ne može proći bez obilnog pljuska i pravih potoka mjesnim ulicama. I. Getto

Previous Post
«
Website Apps