NOVI PROJEKT

18. veljače 2014.

Udruga žena Romkinja Romsko srce i Udruga Romkinja Kašmir kao partnerske organizacije na projektu
Otvorena učionica organiziraju radni sastanak u Hotelu Vila Valpovo, u Valpovu , dana 21. Veljače u 10 sati.
Cilj radnog sastanka je oformiti i započeti rad foruma – međusektorske radne skupine za unaprijeđenje obrazovne
strukture Roma. Na prvom radnom sastanku predstaviti ćemo projekt Otvorena učionica, aktivnosti na projektu,
prodiskutirati trenutačnu situaciju na lokalnoj razini u pogledu obrazovanja romske populacije te buduće mogućnosti za
osnaživanje obrazovanja romske populacije. Jedan od ciljeva nam je i analizirati situaciju, napraviti strategiju za buduće
aktivnosti, definirati dodatne dionike za uključivanje u radnu skupinu kako bismo na kraju projekta dobili preporuke za
lokalnu, županijsku i nacionalnu razinu za unaprijeđenje obrazovne strukture Roma na području naše Županije.
Dnevni red: Predstavljanje sudionika Foruma ; Predstavljanje projekta, aktivnosti; Predstavljanje plana rada
Foruma, ciljeva ; Analiza stanja položaja obrazovne strukture Roma ; Mogućnosti i preporuke za razvoj Foruma i
obrazovnog položaja strukture Roma.smallRomi
Predviđeno trajanje Foruma je od 10 – 13 h.
O projektu Otvorena učionica: Projekt će trajati 18 mjeseci, usmjeren je na ciljnu skupinu romske djece predškolske i
školske dobi s područja općine Darda, Jagodnjak i grada Belišća, s ciljem veće uključenosti u odgojni-obrazovni sustav
pripadnika romske nacionalnosti, pružanje jednakih mogućnosti u pristupu obrazovanju i razvoj kapaciteta pripadnika
romske nacionalne manjine za pomoćnike u nastavi, te učitelja čime će se ojačati kapaciteti škola i romske populacije
općenito. Ovaj projekt će pružiti podršku u organizaciji predškolskih aktivnosti, pomoći u nastavi, edukaciju mladih
romskih pomoćnika za pomoćnike u nastavi i provedbu izvannastavnih aktivnosti u romskim zajednicama, osigurati
stručno mentorstvo za pomoćnike u nastavi za rad s romskom populacijom te će ojačati kapacitete škola i same romske
zajednice za rad s romskom populacijom.imagesrrr
Projekt “Otvorena učionica“ (Open classroom- engl. financiran je uz potporu Europska unija iz Europskog
socijalnog fonda.

Website Apps