Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa RH odlučilo je da se načelniku općine Petlovac, Dragi Dominiću, zbog povrede Zakona o sprječavanju sukoba interesa, obustavi isplata dijela neto mjesečne plaće u ukupnom iznosu od 5.000 kuna, koja će trajati pet mjeseci i izvršit će se u pet jednakih mjesečnih obroka.gotovina

Protiv Dominića postupak je pokrenut u studenome prošle godine jer je Povjerenstvo na temelju vlastitih saznanja posumnjalo u inkopatibilnost njegovih dužnosti. Istovremeno je, naime, obnašao funkciju načelnika općine i bio član NO trgovačkog društva RIZ-odašiljači d.d. Zagreb. Njihova sumnja potvrđena je u dopisu koje je Povjerenstvu dostavio RIZ-odašiljači, u kojem se navodi kako je Dominić dužnost člana NO-a društva obnašao od 31. kolovoza 2012. godine do 11. siječnja 2014. godine te da mu je za obavljanje navedene funkcije isplaćena naknada u neto iznosu od 37.982 kune.

Kako stoji u odluci Povjerenstva, Zakonom je propisano da dužnosnici ne mogu biti članovi upravnih tijela i NO-a trgovačkih društava pa je nedvojbeno utvrđeno kako je Dominić svjesno povrijedio članak Zakona. Sankcije (koje se kreću od 2.000 do 40.000 kuna) niže su stoga što je Dominić podnio ostavku na funckiju člana NO-a.

Petlovački načelnik tvrdi kako u vrijeme imenovanja u NO RIZ-a nije znao za odredbe Zakona, ali, bez obzira na to, kaže da se Zakon treba mijenjati jer ne vidi inkopatibilnost funkcija. Tvrdi kako povezanosti Općine Petlovac i RIZ-a nema, te kako se Zakon ne bi trebao primjenjivati i tumačiti jednako na sve dužnosnike, odnosno smatra da bi trebalo uvažiti specifičnosti obnašanja dužnosti na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini. Kaže kako je većinu naknada potrošio na put od Petlovca do Zagreba. I. Getto

Website Apps