PRODANA ZAPLIJENJENA RAKIJA

26. travnja 2014.

 

Otišla rakija za 25.000 kn

Autor: Stjepan Filipović

5113 litara voćne rakije, koju je Područni carinski ured Osijek danas dao na javnu dražbu prodano je za približno 25 tisuća kuna, na što kupac, koji želi ostati anoniman, mora još platiti PDV. Bio je i jedini koji se pojavio na dražbi, tako da se ostalo kod ponuđene početne cijene od 4 kune za litru.

 

Prije same dražbe potencijalni kupci testirali su ponuđenu robu – kanistre s rakijom prinosili su nosu i mirisali, razgledali boju kapljice, alkoholometrom mjerili jačinu. “Potegnuti” i popiti koji gutljaj nisu smjeli. Jačina rakije je od 38 do 45 posto, početna cijena u rinfuzi je 4 kune po litri. Cijela se “pošiljka” morala kupiti u komadu, po modelu “viđeno – kupljeno” i – bez garancije. Najviše je bilo šljivovice, a rakija je zaplijenjena od neregistriranih proizvođača jakih alkoholnih pića, uglavnom na tržnicama, ali i na granici od onih koji su ju pokušali ilegalno uvesti na područje Hrvatske, odnosno Europske unije, rekao je pročelnik Područnog carinskog ureda Davor Petović. Dodao je kako se na prodaji nije mogla pojaviti bilo koja fizička osoba. Novim su vlasnikom mogli postati jedino proizvođači iznad 1000 litara koji imaju trošarinska skladišta. U startu je, stoga, otpalo nekoliko konkurenata. Rakija, tako, neće završiti na svatovskim stolovima ili kućnim feštama. Kupac ju, usto, mora redestilirati.
Ovo je prva dražba jakih alkoholnih pića u Hrvatskoj jer su se stekli zakonski uvjeti za takvo što, a s obzirom da uništenje za sobom povlači određeni trošak, a postoji i šteta glede zaštite okoliša, pristupilo se ovakvoj javnoj dražbi, naglasio je Davor Petović.

Stjepan Filipović

Website Apps