Samo nekoliko minuta trajala je jučerašnja sjednica belomanastirskog Gradskog vijeća. Nakon što ju je napustilo sedam oporbenih vijećnika (HDZ, HSU i DZMH), a budući da vladajuća koalicija (SDP, HDSSB, HNS i SDSS) nije imala dovoljan broj vijećnika za kvorum (troje ih nije došlo na sjednicu), predsjednici Vijeća Jadranki Sabljak nije preostalo ništa drugo nego – prekinuti je. Spor je izbio kod izglasavanja dnevnog reda. Oporbi je zasmetalo što uz informaciju o potrebi povećanja nenamjenskih sredstava za sanaciju odlagališta otpada nisu dobili materijale pa su zatražili skidanje te točke sa dnevnog reda. No, budući da su nadglasani, napustili su prostoriju. “Žao mi je što je došlo do toga jer je posrijedi samo informacija”, istaknula je Sabljak, dodavši kako je zbog prekinute sjednice propalo sudjelovanje Belog Manastira u projektima međunarodne prekogranične suradnje, zajedno s Osijekom, Apatinom, Somborom, Bajom, Mohačem i mađarskom županijom Bacs-Kiskun. Sabljak je naglasila kako ovo nije jedini primjer bojkota oporbe. “Bojkotiraju radove svih odbora Gradskog vijeća, pa je njihov rad otežan”, podvukla je. 1

Gradonačelnik Ivan Doboš, koji bez “blagoslova” Vijeća nema ovlasti za potpisivanje međunarodnih ugovora, neće danas moći otići na potpisivanje ugovora između spomenutih gradova. “Riječ je o projektima prekogranične suradnje kroz zajedničku euroregionalnu suradnju radi donošenja odgovarajućih međunarodnih ugovora”, rekao je Doboš, napominjući da se projekti odnose na unaprjeđenje gospodarstva, obranu od poplava, upravljanje vodnim resursima, plovidbu, turizam, kulturu, inovacije i zaštitu okoliša.

Nova sjednica trebala bi biti održana u ponedjeljak. Ivica Getto

Website Apps