Liste čekanja za dodjelu gradskih stanova u Belom Manastiru nema. Bar tako tvrdi gradonačelnik Ivan Doboš, ali, nastavlja, kada bi postojala, na njoj bi bilo nekoliko stotina imena.

– Listu nismo izrađivali stoga što nema stanova. Kod dogradonačelnika Predraga Stojanovića, čitava je hrpa zamolbi, ali smo, nažalost, nemoćni – kaže Doboš, naglašavajući kako im je trenutačno prioritet pronalaženje smještaja za 20-ak obitelji ili samaca koje žive ili su živjeli u državnim, poluruševnim i srušenim stanovima, a koje zbrinjavaju pojedinačno, kada se pruži prilika, najčešće nakon smrti nekog od najmoprimaca.

– No i stanovi u koje ih nakon smrti prijašnjeg najmoprimca privremeno smještamo u prilično su lošem stanju – žali se Doboš, naglašavajući kako u jedinom baranjskom gradu nije zaživjela ni poticajna stanogradnja, unatoč anketama koje se već godinama provode. Objašnjava da su tražitelji stanova najčešće socijalno ugrožene osobe, kreditno nesposobne, koje nemaju novca ni za plaćanje najma, a kamoli za sufinanciranje gradnje novih stanova. Nesretan je Doboš i zbog praznih obećanja iz resornog ministarstva.

– Posljednja sagrađena zgrada u Belom Manastiru, u Preradovićevoj ulici, nastala je po modelu sufinanciranja. Država je, naime, financirala materijal, a Grad radove. Na taj smo način dobili 14 novih stanova. Istovremeno, obećana je daljnja suradnja i gradnja još jedne slične zgrade, prekoputa postojeće, po istom modelu – tvrdi Doboš, naglašavajući kako je Grad voljan financirati radove te kako je ispunio i svoje obveze glede ustupanja zemljišta za izgradnju, ali već godinama traje ”loptanje” s državom oko početka radova.

– Umjesto zgrade tamo niče ambrozija – kaže Doboš. Bar djelomičo svjetlo na kraju tunela vidi u rješavanju pitanja takozvanih mirovinskih stanova – onih u vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Podsjetimo, prema prošlogodišnjoj informaciji, na području Belog Manastira HZMO u vlasništvu ima ukupno 114 stanova, od kojih je 20 praznih (uglavnom u lošem stanju). U 35 stanova stanuju zaštićeni najmoprimci, u 32 stana stanuju najmoprimci sa slobodno ugovorenom najamninom, a u 27 stanova stanuju bespravni korisnici, protiv kojih su pokrenuti sudski postupci za iseljenje.

– Imamo informacije kako bi HZMO-ovi stanovi na jesen trebali biti prebačeni u portfelj Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (DUDI), čime bismo mogli riješiti bar 20-ak spomenutih prioriteta – kaže Doboš, ističući kako je, ukupno gledajući, situacija sa stanovima u Belom Manastiru – katastrofalna.

Ivica GETTO
Website Apps