Jedan od osam lokaliteta na području kontinentalne Hrvatske, istražen u svrhu provedbe projekta praćenja porodiljnih kolonija ženki šišmiša velikog potkovnjaka (lat. Rhinolophus ferrumequinum) s mladima, koji financira Državni zavod za zaštitu prirode, bio je i popovački rudnik bazalta, smješten na Banskoj kosi, iznad Popovca, koji se već niz godina ne koristi za eksploataciju. Veliko je stanište šišmiša, a svojevremeno se pretpostavljalo da u njemu žive i endemske vrste, što se, pomnim istraživanjima, ipak pokazalo netočnom pretpostavkom. No, bez obzira na to, jedno je od većih staništa šišmiša u kontinentalnom dijelu Hrvatske.images

– Poznato je da u njemu živi pet različitih vrsta šišmiša. Riječ je o velikom, malom i južnom potkovnjaku, velikom šišmišu i dugokrilom pršnjaku. Istraživanjem provedenim 30. lipnja, u rudniku je zabilježeno 50-ak jedinki velikog/oštrouhog šišmiša (Myotis myotis/blythii), od kojih su neke bile ženke s mladima, te jedna jedinka velikog potkovnjaka – kaže voditeljica projekta, Mirna Mazija, dipl. ing. biol., naglašavajući kako neki od tamošnjih vrsta šišmiša u rudniku provode zimski san (hibernaciju), neki se nakratko odmore tijekom dalekog leta tijekom jesenske migracije, a neke vrste u njemu odgajaju mlade.

Zbog pravog malog “šišmiškog” bogatstva, popovački je rudnik proglašen važnim podzemnim lokalitetom na nacionalnoj kao i na europskoj razini. U istraživanju je, osim voditeljice projekta, sudjelovala i Zrinka Domazetović, dipl. ing. biol. O sigurnosti članova istraživačkog tima brinuli su se spašavatelji HGSS Stanice Osijek.

Inače, rudnik koji se nalazi u samom središtu Baranje jedini je u regiji između Dunava, Drave i Mađarske. Nakon ulaznog kanala, širine oko tri metra i dužine 130 metara, otvara se prostor iz kojeg se odvajaju dva kanala – jedan dužine 120 metara, drugi dužine 330 metara. Velike dvorane više od 15 metara osiguravaju idealno stanište velikom broju šišmiša.

Ivica GETTO
Website Apps