Dobri rezultati postignuti u razvoju kontinentalnog turizma na području Slavonije i Baranje jedan su od razloga da su se članovi Saborskog odbora za turizam sastali u Baranji.

Uspjeh kontinentalnog turizma

U Osječko-baranjskoj županiji prepoznat je potencijal turizma kao privredne grane koja može zaposliti značajan broj ljudi, kako direktno kroz pružanje turističkih usluga, tako i indirektno kroz suradnju sa pružateljima istih usluga. Upravo je uključivanje  kreativnih poduzetnika koji su spremni svojim idejama obogatiti standardnu turističku ponudu po riječima Gorana Beusa Rihemberga predsjednika Saborskog odbora za turizam, ono što odbor priželjkuje, smatrajući da će se na taj način proširiti ponuda turističkih destinacija kontinentalnog turizma, te omogući gostima da  produže boravak .

Predsjednik Saborskog odbora podsjetio je na program  Hrvatska 365  Ministarstva turizma te kao dobar primjer naveo projekt Osječko baranjske županije “Wine tour” koji je postao brend, tj. pojam pod kojim se promovira turizam Osječko-baranjske županije pa je tako destinacija Wine tour Slavonije i Baranje izabrana u pilot-projekt Hrvatske turističke zajednice “Hrvatska 365” za 2014. godinu, a u koji su uključene 22 destinacije u Hrvatskoj i od toga osam destinacija na kontinentu. U destinaciju Wine tour Slavonije i Baranje uključene su sve lokalne turističke zajednice s područja Osječko-baranjske županije, njih 11.

Uz poljoprivredu i turizam je strateška odrednica Županije, te su se svi složili da se očekuje i dalje kvalitetan rad na razvoju kontinentalnog turizma u Slavoniji i Baranji sa nadom da će se na taj način popraviti sliku u gospodarstvu te omogučiti i novo zapošljavanje te omogućiti kvalitetniji plasman autohtonih  proizvoda.

Baranja.hr I.Lovaković / foto Radio Osijek

 

Website Apps