NOVI NATJEČAJ ZA PROJEKTE

29. siječnja 2015.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je novi natječaj za neposredno sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije u turističkom sektoru.

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za postavljanje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne, toplinske, rashladne te toplinske i rashladne energije na postojećim građevinama.

Sredstva Fonda dodjeljivat će se:

 1. trgovačkim društvima,
 2. zadrugama,
 3. trgovcima pojedincima,
 4. fizičkim osobama (obrtnicima),
 5. obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG),
 6. fizičkim osobama (građanima),

– koji su vlasnici hotela, kampova i drugih vrsta ugostiteljskih i turističkih objekata namijenjenih smještaju ili imaju pravo korištenja istih na temelju odgovarajućih pravnih akata,

– za koje im je od strane nadležnog ureda/ministarstva izdano Rješenje o razvrstavanju i kategorizaciji ili Rješenje o odobrenju (za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu), ovisno u kojoj vrsti djelatnosti/usluge se radi.

Fond će po Pozivu dodjeljivati

– subvencije i zajmove trgovačkim društvima, zadrugama, trgovcima pojedincima, fizičkim osobama (obrtnicima) i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG) sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda i Programu dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

– donacije fizičkim osobama (građanima) sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda u udjelu u opravdanim troškovima projekta:

 1. do 80% ako se projekt provodi na području posebne državne skrbi, na prvoj skupini otoka ili u zaštićenim dijelovima prirode;
 2. do 60% ako se projekt provodi na drugoj skupini otoka ili u brdsko-planinskom području,
 3. do 40% ako se projekt provodi na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Maksimalni iznosi po zahtjevu su za:

 1. subvenciju 1.400.000 kn,
 2. zajam 7.000.000 kn i
 3. donaciju

– 24.750 kn, ako se korisnik nalazi i projekt provodi na području posebne državne skrbi, na prvoj skupini otoka i u zaštićenim dijelovima prirode;

– 19.500 kn, ako se korisnik nalazi i projekt provodi na drugoj skupini otoka i u brdsko–planinskom području te

– 15.000 kn, ako se korisnik nalazi i projekt provodi na ostalim područjima Republike Hrvatske

Baranja.hr/I.Arači

Next Post
»
Website Apps