POVRAT POREZA ZA 2014

24. svibnja 2015.

Baranjci, kao i svi ostali korisnici povrata poreza po godišnjim prijavama poreza na dohodak mogu odahnuti. Isplata kreće od utorka 26.05.2015. godine.

Temeljem velikog broja upita čitatelja portala baranja.hr o razlozima kašnjenja isplate povrata poreza za 2014 godinu za objašnjenje smo se obratili Poreznoj upravi, te od iste dobili odgovor da su sredstva osigurana, a da je do kašnjenja došlo zbog izmjenjenog načina kontrole i praćenja dohodaka, doprinosa kao i ostalih primitaka ,te promjene obrazaca obaveznih za isplatitelje.

Upravo su te promjene usporile obradu godišnjih poreznih prijava za 2014. godinu. Unatoč tomme što su zaposlenici Porezne uprave učinili sve da do kašnjenja ne dođe, navedene promjene utjecale su da je do kašnjenja ipak došlo, te će isplata u odnosu na prethodne godine kasniti 15-ak dana, pa počinje 26.05.2015. a odvijat će se kontinuirano, uobičajenom dinamikom, prema redoslijedu predaje prijava područnih ureda.

I.Lovaković / Baranja.hr

 

 

Izvor:Porezna uprava

Previous Post
«
Website Apps