Pojam nematerijalna kulturna baština obuhvaća: prakse, predstave, izrazi, znanje, vještine, kao i instrumente, predmete, rukotvorine i kulturne prostori koji su povezani s tim, koje zajednice, skupine i, u nekim slučajevima pojedinci, prihvaćaju kao dio svoje kulturne baštine.
Nematerijalnu kulturnu baštinu, koja se prenosi iz generacije u generaciju, zajednice i skupine stalno iznova stvaraju kao reakciju na svoje okruženje, svoje uzajamno djelovanje s prirodom i svoju povijest. Ona im pruža osjećaj identiteta i kontinuiteta te tako promiče poštovanje za kulturnu raznolikost i ljudsku kreativnost.

Znate li da je naš bećarac na tom popisu? Kao i crkveno pučko pjevanje na području Slavonije, Baranje i Srijema.

Na UNESCO-voj listi našla su se i druga blaga našeg podneblja a to su:
Priprema tradicijskog slavonskog kulena/kulina

index

Pjevanje starogradskih pjesama na području Slavonije, Baranje i Srijema

Svatovac – tradicijski vokalno-instrumentalni napjev s područja Slavonije, Baranje i Srijema

Šetana kola s područja Slavonije- Šetana kola koja se izvode u selu Drež­nik možemo podi­je­liti u tri osnovne sku­pine; šetano kolo na polako, šetano kolo na brzo, te pok­la­dačko kolo. Potrebno je nagla­siti da pos­toji neko­liko vrsta melo­dija. Tek­s­tovi koji su utkani u ova kola se izvode pje­va­njem  a’cappella, a svoj nepre­sušni sadr­žaj crpe iz povi­jesti svoga mjesta i okolice. (http://www.kud-dreznik.hr/setana-kola/)

Tradicijski užarski obrt Antuna Kneza u Slatini
Tradicijski krznarski obrt Vlatka Gribla u Slatini

Tradicijski obrt za preradu vune i izradu odjevnih predmeta, obitelj Čolakovac, Gradište kod Županje
Tradicijski obrt izrade slavonsko-srijemskih šokačkih šešira Stanka Ištokovića iz Ivankova

Tradicijski obrt izrade slavonsko-srijemskih suknarskih odjevnih predmeta Stjepana Belića iz Antina (Vinkovci)

Umijeće izrade tradicijskih ženskih frizura s područja Slavonije, Baranje i Srijema

Umijeće izrade zlatoveza (istočna Slavonija)

Umijeće sviranja na tamburi samici, Slavonija
Umijeće šaranja tikvica na području Slavonije
Umijeće ukrašavanja uskrsnih jaja-pisanica vezom (opletom) u istočnoj Hrvatskoj

 

Slike iz galerije preuzete sa web stranica:

 

http://www.baranjskikulen.hr/

https://www.pixsell.hr/

www.glas-slavonije.hr

http://slavonskizlatovez.bloger.index.hr/

www.baranjamedija,hr

http://etno-skrinjica.blogspot.com/

http://www.zupanjac.net

 

http://www.min-kulture.hr/

 

A. Munk

Website Apps