Od danas je ukinuta zabrana ribolova u Parku prirode Kopački rit, koju je zbog toga što nisu zadovoljeni svi formalno pravni propisi krajem rujna uveo viši inspektor zaštite prirode .

Iz Javne ustanove PP Kopački rit obavještavaju da se godišnje i dnevne ribolovne dozvole mogu kupiti od četvrtka, 29. listopada i to isključivo na recepciji prijemnog centra Parka prirode. Iznimka je Vemeljski dunavac, za koji vrijedi samo dnevna dozvola i može se kupiti na terenu. Godišnja dozvola u 2015. godini, koja vrijedi za sve ribolovne zone u Parku prirode (i Dunav) iznosi 400, a dnevna dozvola je 60 kuna.

1

U Parku prirode Kopački rit udice se smiju baciti na 30-ak kilometara Dunava – od ušća Drave do pristaništa Kazuk, u podunavskim kanalima, Vemeljskom dunavcu kod crpnih stanica Tikveš i Zlatna Greda te dijelovima kanala kod Tikveša i Grabovca.
Privremena zabrana ribolova uvedena je zbog toga što Ministarstvo poljoprivrede ni dva mjeseca nakon njegovog završetka nije objavio rezultate natječaja za koncesiju (ribolovno pravo), raspisano sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu.

Tatjana Mautner

Website Apps