POMLAĐIVANJE SELA

Samo lani upisano je 1900 mladih poljoprivrednika

Dosad je uvriježeno mišljenje bilo da je poljoprivreda u nas “stara” djelatnost, da se njome najviše bave star(ij)e generacije, a intencija je, pogotovo od ulaska Hrvatske u Europsku uniju, da se poljoprivreda što više pomlađuje.

Prelazak posla sa starijih generacija na mlađe i dalje ide prilično sporo, za što su razlozi, osim tradicije, mentaliteta i sl., i praktične stvari kao što je vlasništvo starijih nad zemljištem i sl., no očekuje se da se (i) mjerama za mlade, poput onih iz Programa ruralnog razvoja za Hrvatsku 2014.-2020., a taj cilj ima i EU kroz Zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP), taj proces ubrza i stimulira, što se mjerama za poljoprivrednike mlađe od 40 i radi te među tom populacijom nalazi na dobar odjek.

U RH je, prema podatcima iz prosinca 2015., ukupno 178.747 poljoprivrednih gospodarstava (PG) od čega je, prema tipu gospodarstva, najviše OPG-ova – 173.253.

Starosna struktura u toj djelatnosti i dalje nije blizu željenoj. Jer, 88.216 PG-ovaca, gotovo 50 %, ima više od 60 godina, a čak 64.716 nositelja tih gospodarstava više od 65. Manje od 40 godina ima 18.875 nositelja PG-ova, što je samo 10 %.

Najmlađe poljoprivrednike ima OBŽ

Najmlađe poljoprivrednike ima Osječko-baranjska, a najstarija po tom pitanju je Splitsko-dalmatinska županija. U obitelji Glavačević iz Strizivojne čak su tri generacije poljoprivrednika – djed, otac i sin.

Njihova “dobna struktura” je 79, 50 i 22 godine. Hrvoje Glavačević, nositelj OPG-a, kaže da je u Upisniku od početka, 2003., a da je i njegov otac član OPG-a.

– Usprkos gotovo 9. desetljeću života, otac i danas obavlja dio poljoprivrednih poslova na našem gospodarstvu na kojem kombiniramo ratarstvo i stočarstvo. Sina pokušavam usmjeriti da nastavi s poljoprivredom, da nastavi započeto, jer lakše je nešto nastaviti nego krenuti od 0 – kaže Hrvoje o “međugeneracijskoj solidarnosti” na svom OPG-u.

U posljednje vrijeme prirodni odljev starih generacija poljoprivrednika ublažava se sve većim priljevom mladih u toj djelatnosti, pa ona polako svoju dobnu strukturu mijenja nabolje, što potvrđuju i u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) koja podatkovno i proceduralno prati prirodni odljev u ovoj djelatnosti na način da po službenoj dužnosti briše OPG iz Upisnika kada od nadležnih institucija dobije informaciju o smrti nositelja OPG-a, a sukladno Pravilniku o upisniku poljoprivrednih gospodarstava.

– Prema tom pravilniku, upisani PG-ovi obvezni su u roku od 30 dana od dana nastanka promjene na gospodarstvu prijaviti promjene, pa tako i smrt nositelja/odgovorne osobe i člana – kažu u APPRRR-u te ističu da je prema podatcima MUP-a u posljednje tri godine umrlo 6526 osoba koje su u Upisniku registrirane kao nositelji OPG-ova, a razmjenu podataka s nadležnim institucijama APPRRR radi kontinuirano na kvartalnoj bazi.

“Da i tebi procvjeta”

U prilog procjenama da se svake godine u Upisnik upisuje sve veći broj novih poljoprivrednika ide i podatak da je u posljednje tri godine upisano 12.500 novih PG-ova. ZPP EU kroz različite mjere potpore u novom programskom razdoblju 2015.-2020. potpomaže upravo mlade poljoprivrednike, a u 2015. APPRRR je proveo opsežnu informativnu kampanju „Da i tebi procvjeta“ koja se, kao posebnoj ciljanoj skupini, obraćala upravo mladim poljoprivrednicima.

Hrvoje Glavačević također računa da će mjere za mlade i njegovu sinu biti motiv da ostane u poljoprivredi.

– Nagovaramo ga da otvori svoj OPG zbog nadmetanja na natječajima za te mjere – dodaje Glavačević.

Tako je u 2015. otvoreno 1877 novih PG-ova čiji je nositelj mlađi od 40 godina, a čak 1493 PG-a promijenilo je nositelja gospodarstva na onog koji ima manje od 40, što dodatno ohrabruje kada je riječ o “ubrizgavanju svježe krvi” u poljoprivredu.

Izvor:Glas Slavonije/Suzana Župan

 

Website Apps