Uprkos trendu odumiranja gradskih tržnica u Belom Manastiru još uvijek “živi” najveća zelena tržnica u Baranji.  Od nedavno upravljanje tržnicom preuzela je Baranjska čistoća , pa su tako odlučili da pokušaju obogatiti ponudu na prostoru tržnice. Upravo radi toga donešena je odluka o privlačenju novih potencijalno zainteresiranih proizvođača koji su zainteresirani  za prodaju  na prostoru tržnice.

U ponudi su vanjske klupe koje se mogu koristiti na dva načina; plačanjem dnevne naknade od 12 kuna za cijelu klupu ili 6 kuna za pola klupe ili godišnjim zakupom u iznosu od 210 kuna. Baranjska čistoća ponudila je mogućnost zakupa vanjskih objekata za prodaju – kioska veličine 6,8 m2 po cijeni od 500,00 kuna mjesečno kao i mogućnost zakupa unutrašnjeg prostora  veličine 14,6 m2 za čiji će najam biti održana licitacija ( početna cijena 65,00/ m2).

Ponuda je usmjerena prvenstveno prema vlasnicima OPG-ova i trgovačkih društava koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, te se u Baranjskoj čistoći nadaju da će zainteresirani pokazati interes te ponudom svojih proizvoda povećati zanimanje kupaca za trženje na jedinoj belomanastirskoj tržnici.

Dodatne inormacije za sve zainteresirane na broju 031-700-810 (Baranjska čistoća).

Nadamo se da će projekt zaživiti,  da će kupovinom proizvoda direktno od proizvođača kupci ostvariti povoljniju cijenu za kvalitetne svježe domaće proizvode.

Iva Arači/baranja.hr

 

Website Apps