OPĆINA BILJE PODUPIRE RAD UDRUGA GRAĐANA

HKUD

Društveni život na području općine Bilje vrlo je raznolik zahvaljujući brojnim udrugama građana koje djeluju. Stoga je Općina Bilje i za ovu godinu, kaže načelnik Željko Cickaj, predvidjela u općinskom proračunu sredstva kojima potiče njihov rad i aktivnosti.

Proveden je natječaj udrugama za sufinanciranje njihova rada i financiranju programa i projekata, pa je upravo objavljena i lista odobrenih sredstava za institucionalnu podršku za 2016. godinu gdje su neki dobili potporu i za nekoliko aktivnosti ili projekata. Udruge su zadovoljne općinskom potporom jer će moći realizirati planirane programe za ovu godinu.

Tako su općinsku potporu dobili: HNK Bilje 145.500 kuna, Folklorni ansambl Bilje 37.500 kuna, Udruga sv. Vinka Paulskog u RH 10.000 kuna, NK Ribar 56.500 kuna, NK Vardarac 45.500 kuna, SRD Karas Bilje 20.000 kuna, MKUD P. Šandor Lug 10.000 kuna, MKUD Arany Janoš Kopačevo 13.000 kuna, MKUD P. Šandor Lug 10.000 kuna, Centar za edukaciju i informiranje potrošača 4500 kuna, HVIDRA Bilje 6000 kuna, KUD Vardarac 11.000 kuna, KUD Vardarac 9000 kuna, LD Srnjak Bilje 6500 kuna, MKUD Arany Janoš Kopačevo 7000 kuna, Matica umirovljenika općine Bilje 6000 kuna, Matica umirovljenika 5500 kuna, Udruženje Baranja Lug 2000 kuna, ŽOK Bilje 31.000 kuna, Čuvari tradicije E. Savojski 2500 kuna, KUD P. Šandor Vardarac 8000 kuna, DZMH Bilje 2500 kuna, Policijska udruga Baranja 7500 kuna, Čuvari tradicije E. Savojski 5500 kuna, UHDDR Bilje 8500 kuna, DZMH Kopačevo 7500 kuna, Udruženje Baranja Lug 2000 kuna, SRD Bistro Vardarac 2500 kuna, Civilni centar Deak Ferenc Lug 4000 kuna, Rekreacijsko jahanje Daljina 6500 kuna, Srce Slavonije i Baranje Bilje 5000 kuna, Gazdinski krug DZMH 2000 kuna, Gazdinski krug DZMH 2000, Srce Slavonije i Baranje Bilje 5000 kuna, Udruga mladih Lug 5000 kuna. D. Pejić

Previous Post
«
Next Post
»
Website Apps