GRAŠEVINA NAJZASTUPLJENIJA

9. listopada 2016.

U Hrvatskoj je u 2015. bilo ukupno 45.357 proizvođača vina, a pod vinogradima 20.393 hektara, i to prema sortama vinove loze sa zaštićenom oznakom izvornosti najviše površina bilo je pod graševinom, plavcem malim i istarskom malvazijom, pokazuje bazno istraživanje Državnog zavoda za statistiku (DZS) o strukturi vinograda.

------3 color slbar

Prema konačnim podacima DZS-a, u Hrvatskoj je u prošloj godini bilo 45.357 proizvođača vina, koji su raspolagali s 20.393 hektara vinograda, pri čemu je 18.546 hektara vinskih sorti grožđa sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI). Najveći broj vinogradara, njih 20.777, raspolaže površinom od 0,1 do 0,49 hektara, odnosno ukupno imaju 4214,1 hektar. Njih 18.813 ima manje od 0,10 ha, odnosno ukupno raspolažu s 1068 hektara. Između 0,50 i 0,99 hektara imaju 2903 vinogradara, koji raspolažu s ukupno 1996 hektara, a površine pod vinogradima od 1 do 2,99 hektara ima 2145 proizvođača. Samo 140 proizvođača ima 10 i više hektara pod vinogradima, odnosno raspolažu s ukupno 6790 hektara. Prema rezultatima istraživanja, u strukturi vinograda najviše je vinskih sorti vinove loze sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI) pod graševinom (24,8 posto), plavcem malim i malvazijom istarskom (9,1 posto), a ostale sorte vinove loze zauzimaju 57 posto površine. Tako je pod graševinom 4609 hektara, pod plavcem malim 1702 hektara, a pod malvazijom istarskom 1689 hektara.H

Website Apps