Radi sprječavanja pojave i širenja influence ptica u domaće peradi Ministarstvo poljoprivrede je zabranilo držanje peradi na otvorenom na gospodarstvima za naselja Aljmaš, Bijelo Brdo i Dalj u općini Erdut te naselje Kopačevo u općini Bilje.

Mjera se odnosi na svu perad: kokoši, pure, guske, patke i druge ptice koje se uzgajaju ili drže radi proizvodnje mesa, rasplodnih ili konzumnih jaja i drugih proizvoda, te divlje ptice za uzgoj i rasplod.

Veterinarska inspekcija našla je nekoliko uginulih labudova na rukavcu rijeke Drave kod Bijelog Brda, a uzorci su dostavljeni Veterinarskom zavodu u Vinkovcima. S obzirom na opravdanu sumnju da je riječ o visokopatogenoj influenci ptica, Ministarstvo poljoprivrede radi mjera opreza zabranilo je držanje peradi na otvorenom i za navedena naselja.

Načelnici općina Bilje i Erdut, Željko Cickaj i Jugoslav Vesić, za naš list kažu kako će se njihove općinske službe uključiti u obavještavanje građana o zabrani držanja peradi na otvorenom.

Cickaj ističe kako će Općina učiniti sve što je u njezinoj nadležnosti i moći da se informira građane i provedu mjere koje će spriječiti ozbiljnije širenje ove bolesti kod peradi te moguće štete.

Prema upozorenju Ministarstva, sumnja na širenje influence proširena je na cijelu općinu Erdut, no Vesić drži da nema razloga za paniku.

– Na žalost, ni naša sela nisu što su nekada bila. Peradi još uvijek imaju mnoga kućanstva, ali u znatno manjem obujmu nego prije 20 i više godina. Istina, imamo i nekoliko većih uzgajivača, ali mislim da neće biti nikakvih poteškoća u pridržavanju ovih mjera opreza zbog mogućeg širenja influence – ističe Vesić.

Dodaje kako nema posebnog straha od tzv. ptičje gripe kod stanovništva, za razliku od njezine pojave prije nekoliko godina, kada su uništavana jata peradi i kada se i medijski povećavao strah od širenja bolesti i njezina mogućeg prenošenja na ljude.

– Ako se budu svi pridržavali mjera koje u ovakvim slučajevima nalažu zakonske odredbe, mislim da ne bi trebalo biti većih problema i šteta – zaključuje Vesić.

Početkom tjedna, valja podsjetiti, Ministarstvo je donijelo odluku kojom se zabranjuje držanje peradi na otvorenom na području naselja Cerna i Šiškovci u općini Cerna i naselju Retkovci u općini Ivankovo. Na ostalim područjima preporuča se zatvaranje sve peradi u nastambe gdje god je to moguće.

Iz Ministarstva poljoprivrede još jednom podsjećaju kako je riječ o soju virusa koji nikada nije izazvao bolest kod ljudi i stoga zdravlje ljudi nije ugroženo.

Eduard SOUDIL/Igor MIKULIĆ
Previous Post
«
Next Post
»
Website Apps