GDJE ŽIVE BARANJCI

14. siječnja 2017.

Policija je na području Belog Manastira od 10. siječnja počela obavljati terenske provjere s ciljem provjere prebivališta građana, piše slavonskobaranjski portal  Sib.hr.

Usto su pozvali građane da ažuriraju svoja prebivališta, boravišta, privremene odlaske iz Republike Hrvatske i osobne iskaznice sukladno odredbama Zakona o prebivalištu, a za osobe koje ne žive na prijavljenim adresama i nemaju regulirana prebivališta, bit će doneseno rješenje o odjavi prebivališta s prijavljenih adresa.

Odlaze raditi u Irsku, a ne odjavljuju prebivalište

Sve to policija je očito poduzela, kako na području Baranje tako i na području Osijeka zbog brojnih tamošnjih građana koji su trenutno na radu u Irskoj, a nisu odjavili prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Portal Sib.hr u svom drugom tekstu na ovu temu prenosi i priopćenje koje je s tim u vezi stiglo iz Policijske uprave osječko-baranjske.

“Članak 3. Zakona o prebivalištu Narodne novine broj 144/12 kaže da osoba koja se iseljava iz Republike Hrvatske radi trajnog nastanjena u drugoj državi dužna je odjaviti prebivalište. Odjava prebivališta podnosi se prije iseljenja. Ako osoba propusti odjaviti prebivalište prije iseljenja, odjavu mora zatražiti u roku od 15 dana od dana useljenja u drugu državu putem nadležne diplomatske misije – konzularnog ureda u RH u toj državi”, stoji u priopćenju PU osječko-baranjske.

Što je prebivalište, a što boravište?

Prebivalište je mjesto i adresa u RH na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih za životne interese kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni i drugi interesi.

– Prebivalište se mijenja ako se osoba trajno nastani u drugo mjesto ili adresu
– Prebivalište se odjavljuje ako se osoba preseljuje trajno u inozemstvo
– Za maloljetnike je potrebno da imaju prijavljeno prebivalište na adresu jednog od roditelja

Boravište je mjesto i adresa u RH gdje osoba privremeno boravi ali se na toj adresi nije trajno nastanila.
– Boravište se obavezno prijavljuje ako traje dulje od 3 mjeseca ali može i ranije ako vam je potrebno
– Boravište možete prijaviti ako ste hrvatski državljanin bez obzira imate li prijavljeno prebivalište u RH
– Boravište se može prijavit samo 2 godine za redom na istom mjestu, osim ako je uvjetovano zdrastvenim razlozima, školovanjem, studiranjem ili obavljanjem privremenih poslova

Obavezna prijava izbivanja dužeg od godinu dana

Nadalje, u istom priopćenju navodi se da je osoba koja napušta prebivalište u trajanju duljem od godinu dana radi privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske u svrhu obrazovanja, obavljanja poslova koji nisu trajnog karaktera i vezani su određeno vremensko razdoblje, dugotrajno liječenje i drugih razloga dužna to prijaviti nadležnom tijelu na čijem području ima prijavljeno prebivalište, neposredno ili putem nadležne diplomatske misije – uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije o razlozima privremenog odlaska.

“Ako napuštanje prebivališta radi privremenog odlaska izvan RH potraje duže od 5 godina osoba je dužna ponovno prijaviti odsutnost iz mjesta prebivališta gore navedenim tijelima i prijavu obnavljati nakon svakog daljnjeg proteka razdoblja od 3 godine uz prilaganje dokumentacije o razlozima boravljenja izvan RH. Smatra se da osoba boravi izvan RH duže od godinu dana i u slučajevima kada ona povremeno dolazi u RH, ali u razdoblju od godinu dana ne boravi u RH ukupno dulje od 3 mjeseca”, napominju iz Policijske uprave osječko-baranjske.

Provjera u razgovoru s ukućanima i susjedima

Provjera prebivališta na terenu se provodi na zahtjev neke druge stranke, anonimno, kontrolnim popisima isteka osobnih iskaznica ili u obavljanju poslova temeljne policije.

Policajci utvrđuju prebivalište u razgovoru s ukućanima ili susjedima osobe za koju se utvrđuje prebivalište. Potom se stranci upućuje poziv na adresu prebivališta, a ukoliko se ona pozivu ne odazove, nakon nekog vremena stavlja se na oglasnu ploču te se osobnog dana s oglasne ploče skida smatrajući da je isti uručen stranci. Policijska uprava tada donosi rješenje o odjavi prebivališta, koje nakon osam dana biva pravomoćno i izvršno. Nakon pravomoćnosti rješenja osobna iskaznica nije važeća i za osobom se raspisuje potraga.

Danas.hr

Website Apps