SPREMAN NOVAC ZA UDRUGE

9. veljače 2017.

Udrugama s područja općine Kneževi Vinogradi iz općinskog će proračuna biti dodijeljeno 700.000 kuna. Općinski Jedinstveni upravni odjel objavio je natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro, a novac će biti dodijeljen za programe i projekte iz područja sporta i rekreacije, kulture, socijalne skrbi, gospodarstva te razvoja civilnog društva.

Za tekuću pomoć sportskim društvima planirano je 40.000 kuna, za razvoj kulturnog amaterizma 65.000 kuna, a za pomoć razvoju civilnog društva 70.000 kuna. Nogometni klubovi natjecat će se za 450.000 kuna, dok je za osnaživanje civilnog društva u djelatnostima socijalne skrbi osigurano 45.000 kuna. Isto tako, u općinski će proračun biti posegnuto i zbog donacija u gospodarstvu, a predviđeni iznos je 30.000 kuna.

Kako ističu u Općini, programi i projekti mogu se financirati do stopostotnog iznosa ukupnih prihvatljivih troškova, pri čemu potencijalni prijavitelji nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih izvora. Rok za prijavu na natječaj je 24. veljače, dok je planirani rok za potpisivanje ugovora 13. travnja.

Sve upute i potrebni obrasci mogu se naći na općinskoj web-stranici www.knezevi-vinogradi.hr.

I.G.

Website Apps